Даніел МакФадден

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

2000 р. - Даніел МакФадден

Даніел МакФадден (Мак-Федден) (29 липня 1937 р.,) – американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2000 року «За розробку теорії і методів для аналізу дискретного вибору» (разом із Дж. Хекманом).

Біографія

Даніел МакФадден народився в м. Ролі (Північна Кароліна). Деніел навчався в Міннесотському університеті, де у віці 19 років отримав ступінь бакалавра в галузі фізики, у 1962 році, отримав докторську ступінь з економіки. 1962 – 1963 рр. – асистент професора економіки Піттсбурзького університету, згодом асистент (1963 – 1966), адьюнкт-професор (1966 – 1968), професор економіки (1968 – 1967) Каліфорнійського університету в Берклі. Також він співпрацював з іншими американськими університетами: у 1966 – 1967 академічному році викладав як запрошений адьюнкт-професор у Чиказькому університеті; 1977 – 1978 рр. – у Єльському університеті. З 1977 р. по 1991 р. Деніел МакФадден працював у Массачусетському технологічному інституті (МТІ, Кембрідж), де викладав економіку, а потім очолив кафедру (1984 – 1991) і Статистичний центр (1986 – 1988) МТІ. 1990 р. він – науковий співробітник Каліфорнійського технологічного інституту та професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, завідувач кафедри (з 1990), директор економетричної лабораторії (1991 – 1995), декан економічного факультету (1995 – 1996).

З 2011 р. - професор економіки охорони здоров'я в Університеті Південної Каліфорнії. Тісно співпрацює з представниками Школи політики, планування та розвитку при Університеті Південної Каліфорнії та економічним факультетом університету для вивчення фундаментальних проблем, що стоять перед сектором охорони здоров'я.

Даніел МакФадден пожертвував Нобелівську премію (4,5 мільйона шведських крон) Фонду Товариства Східної затоки (EastBayCommunity) у цілях підтримки освіти і мистецтва.

Крім Нобелівської премії, МакФадден удостоєнийбагатьох нагород. 1969 р. був членом  Економетричного товариства, 1975 р. - нагороджений медаллюДж. Б. Кларка. З 1977 р. - член Американської академії наук і мистецтва, член Національної академії наук (з 1981 р), президент Економетричного товариства (1985 р.). Учений у 1996 р. був нагороджений медаллю Фріша, також МакФадден отримує щорічну премію Американської аграрної економічної асоціації за кращу наукову роботу (з 1994 р).

Теорія

Роботи МакФаддена присвячені мікроекономічному аналізу,  демографічним процесам, попиту, методам моделювання, теорії вибору.

Наукові досягнення МакФаддена сприяли підвищенню точності економічних досліджень, оскільки вчений зумів привернути увагу до мікроданих економістів-теоретиків, які часто мислять агрегованими величинами − ВВП, бюджет, інфляція.

Учений, на відміну від попередників, які основну увагу приділяли економічним факторам прийняття рішень − бюджету грошових і часових ресурсів, враховував неекономічні мотиви психологічного характеру, які раніше вважалися умовно однаковими для всіх учасників економічного процесу і, у кращому випадку, задавалися серією "середньостатистичних" коефіцієнтів у кривій корисності.

Розвиток електронно-обчислювальної техніки в 1960-х роках зробив можливим математичне дослідження варіації попиту на задані товари серед різних людей і відійти від концепції середньостатистичного споживача.

Процес вибору

 Джерело: Бен-Аківа, МакФадден

 

МакФадден здійснив успішну спробу математично врахувати силу дії ключових факторів на економічний вибір. Спираючись на психологічні дослідження процесу вибору, він розробив мультиноміальну логіт-модель, згідно з якою існує певна ймовірність вибору людьми одного з наданих їм варіантів.

Ця модель дозволила визначити, як споживчий попит на певний вид транспорту залежатиме від існуючого набору варіантів. Першим прикладом її використання було будівництво швидкісної залізниці на узбережжі Сан-Франциско.

МакФадден вдосконалив процес транспортного планування, дослідивши фактори, які визначають індивідуальний вибір способу пересування місцевих жителів під час пересування на роботу. Одні люди надавали перевагу авто, інші добиралися пішки, а решта була готова використовувати залізницю.

Завдяки цій моделі вдалося точно спрогнозувати відсоток людей, які оберуть той чи інший вид транспорту після таких змін, як підвищення цін на пальне, зростання доступності залізничних станцій, продовження тривалості життя. Таким чином, МакФадден першим запропонував методологію аналізу дискретного вибору.

Вивчаючи вибір, зроблений споживачами, він вивів оціночну функцію корисності, яка адекватно описувала їх поведінку. Розділивши опитаних людей на групи за віком, соціальним статусом і рівнем достатку, МакФадден отримав можливість розпізнати більше факторів, які впливали на результат їхнього вибору.

Такі мікродані виявилися значно кориснішими, ніж загальна кількість прихильників будівництва швидкісної залізниці.

Хоча модель МакФаддена була розроблена для вирішення транспортних проблем, її можна застосовувати для інших цілей. Вчений використовував свої методи у процесі дослідження вибору житла та освіти, аналізу попиту на енергію та зв'язок.

МакФадден також розробив економетричні методи оцінки виробничих технологій і дослідження факторів, які визначають потребу компаній у капіталі та робочій силі.

У 1990-х роках вчений доповнив методологію імітаційними моделями, які дозволяли базувати дослідження на більш загальних припущеннях. Зростання потужності комп'ютерів забезпечило практичну придатність методів. Як наслідок, моделювання дискретного вибору набуло більшої реалістичності та точності.

Важливим науковим здобутком нобелівського лауреата є вдосконалення умовної оцінки вартості природних ресурсів. На його авторських методах ґрунтується сучасна література з економіки природокористування.

Завдяки методиці МакФаддена були обчислені втрати національного багатства внаслідок техногенної катастрофи біля берегів Аляски 1989 р. через поширення нафтової плями, спровокованої аварією танкера Exxon Valdez.

Практичне застосування теорії

Ідеї Д. МакФадденаможуть бути використані в Україні для вирішення транспортних проблем, а саме для удосконалення процесу транспортного планування,  у дослідженні факторів, які визначають індивідуальний вибір способу пересування місцевих жителів під час пересування на роботу. Також напрацювання вченого можна застосувати для раціонального використання природних ресурсів в Україні.

Праці

Нобелівська лекція

· McFaddenDanielLeigh. (2000) Nobel Lecture:EconomicChoices, Journal of Political Economy, University of California, Berkeley, vol. 97, pages 330-365, December. [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2000/mcfadden-lecture.pdf].

 

Теорія економічного вибору

·         Мак-Фадден Д. Проблема экономического выбора / Д. Мак-Фадден // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V,       кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред.                  Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2005. – С. 392–443.

·         McFaddenDanielLeigh. Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications /DanielLeighMcFadden, Melvyn Fuss. – 1978.[https://eml.berkeley.edu/~mcfadden/prodecon1.html ].

·         The New Science of Pleasure: Consumer Choice Behavior and the Measurement of Well-Being // Daniel McFadden. - Edward Elgar,  2013.[https://eml.berkeley.edu/wp/mcfadden122812.pdf].

Теорія мікроекономічного аналізу, економічного моделювання

·         McFaddenDanielLeigh. Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications/ DanielLeighMcFadden, Charles F. Manski. – 1981.[https://eml.berkeley.edu/~mcfadden/discrete/front_matter.pdf ].

·         McFaddenDanielLeigh. Microeconomic Modeling and Policy Analysis: Studies in Residential Energy Demand/ DanielLeighMcFadden,  Thomas G. Cowing. – 1984.

Міждисциплінарні дослідження

·         McFaddenDanielLeigh. UrbanTravelDemand/ DanielLeighMcFadden, ThomasA. Domencich. – 1975. [https://eml.berkeley.edu/~mcfadden/travel.html].

Joomla Plugins