Теодор Шульц

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1979 р. – Теодор Шульц

Теодор Шульц (TheodoreW. Schultz)  (30.04.1902 р. – 26.02.1998 р.) – американський економіст та політолог.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1979 року «За новаторські дослідження економічного устрою країн, що розвиваються» (разом з А. Льюїсом).

Біографія

Американський економіст Теодор Шульц народився в 1902 р. у сім'ї фермера недалеко від Арлінгтона (штат Південна Дакота). Тільки в 1921р. він вступив на короткострокові агроекономічні курсиколеджу Південної Дакоти,  де вивчав сільське господарство; закінчив коледж та отримав диплом бакалавра Т. Шульц у 1927р. Теодор Шульц продовжує навчання в університеті Вісконсин-Медісон: у 1928 р. він здобув ступінь магістра, а у 1930 р. - ступінь доктора наук з економіки сільського господарства. У період  1930 - 1943рр. Т. Шульц викладав економіку сільського господарствав коледжі Айови. З 1943 р. працює професором, а з 1952 р.  - очолює кафедру економіки університету  Чикаго. У 1960 р. Т. Шульца обрано президентом Американської економічної асоціації. У 1972 р. Т. Шульц вийшов на пенсію в статусі почесного професора. У 1979 р. Теодор Шульц був нагороджений Нобелівською премією з економіки «За новаторські дослідження економічного устрою країн, що розвиваються».

Теорія

Теорія людського капіталу.Беззаперечним науковим досягненням Теодора Шульца стала ідея освітнього капіталу — відгалуження концепції людського капіталу в галузі інвестицій в освіту. Т. Шульц досліджував освіченість населення як фактор його продуктивності. Теорія людського капіталу поєднує різноманітні погляди, ідеї, положення про процес формування і використання знань, навичок, здібностей, досвіду людини як джерело наступних доходів і привласнення економічних благ. Виникла проблема поглибленого розуміння ролі людини і накопичених результатів її інтелектуальної діяльності на темпи і якість розвитку суспільства та економіки. Теодор Шульц  одним з перших ввів поняття людського капіталу як продуктивного чинника, як головного двигуна і фундаменту індустріальної і постіндустріальної економік. Основними результатами інвестицій у людину Т. Шульц вважав набуття здібностей людей до праці, їх ефективну творчу діяльність у суспільстві, підтримка здоров'я і т. д. Людський капітал (набуті знання, навички, здібності, фах, кваліфікація, досвід, енергія, які використовуються при створенні товарів і послуг) у виробництві взаємодіє з фізичним капіталом (засоби праці) і формується завдяки інвестиціям, які вкладаються в освіту та фахову підготовку даного працівника. Вчений  вважав, що людський капітал має необхідні ознаками продуктивного характеру. Людський капітал  здатний накопичуватися і відтворюватися.

Величина людського капіталу оцінюється потенційними доходами, які він здатен принести за увесь час свого функціонування у виробництві. Тобто людський капітал за Шульцем - це міра втілення у людині здатностіприносити дохід. Особливість людського капіталу на відміну від усіх інших його форм, як думав дослідник, полягає у тому, що незалежно від джерел формування, його використання безпосередньо контролюється самим власником.

Т. Шульц доводить, що людський капітал створюється подібно до капіталу взагалі, оскільки має ті ж ознаки: вони є результатом інвестицій, здатні генерувати протягом певного часу потік доходу. Інвестиції у людський капітал згодом дають віддачу у вигляді більш високої заробітної плати чи здатності виконувати роботу, яка приносить більше задоволення.

Практичне застосування теорії

Теорія людського капіталу сприяла у 80-х роках ХХ століття активній діяльності з мотивації інвестицій у професійну та технічну освіту з боку міжнародних фінансових інститутів, таких, як Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк.  Праці Т. Шульца істотно вплинули на політику індустріалізації як в розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Поняття  людського капіталу нині застосовують для пояснення того, як освіта та кваліфікаційна підготовка підвищують якість робочої сили й оплату праці, а також того, що визначає рівень освіти, яку одержують люди.

Праці

Нобелівська лекція

 -         Theodore W. Schultz (1983) Nobel Lecture: The Economics of Being Poor. -  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1979/schultz-lecture.html

 

Економічні проблеми розвитку аграрного сектору

-         Theodore W. Schultz  The Tariffs on Barley, Oats, and Corn. Madison, 1933;

-         Schultz Theodore. Redirecting Farm Policy/ Theodore Schultz. – New York: Macmillan Company, 1943

-         Schultz Theodore.  Agriculture in an Unstable Economy/ Theodore Schultz. –New York: McGraw-Hill, 1945.

-         Theodore W. Schultz Production and Welfare of Agriculture. New York, 1949;

-         Theodore W. Schultz Measures for Economic Development of Underdeveloped Countries. New York, 1951;

-         Schultz Theodore.  The Economic Organization of Agriculture/ Theodore Schultz. –McGraw-Hill, 1953.

-         Schultz Theodore.  Transforming Traditional Agriculture/ Theodore Schultz.  New Haven: Yale University Press, 1964

-         Schultz Theodore.  Economic Growth and Agriculture/ Theodore Schultz. –New York: MacGraw-Hill, 1968.

-         Theodore W. Schultz Distortions by the International Donor Community. Promoting Increased Food Production in the 1980's.

-         Theodore W. Schultz Proceedings of the Second Annual Agticultural Sector Symposia. 1981, January 5-9. Washington, 1981;

 

Розвиток людського капіталу

-         Schultz Theodore. The Economic Value of Education/ Theodore Schultz. –New York: Columbia University Press, 1963.

-         Schultz Theodore. 1971. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research/ Theodore Schultz. –New York: Free Press, 1971.

-         http://www.ssc.wisc.edu/~walker/wp/wp-content/uploads/2012/04/schultz61.pdf

-         Schultz Theodore.  Human Resources (Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities)/ Theodore Schultz. –New York: National Bureau of Economic Research,1972.

-         Theodore W. Schultz Economics of the Family: Marriage, Children, and Human Capital. Chicago, 1974 ;

-         Schultz Theodore.  Investing in People/ Theodore Schultz. –University of California Press, 1981. 

-         Theodore W. Schultz Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. — N.Y., 1968, vol. 6.http://www.nber.org/chapters/c4126.pdf

-         Theodore W. Schultz Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities, New York: National Bureau of Economic Research, 1972.

-         Schultz Theodore.  The Economics of Being Poor/ Theodore Schultz. –Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1993.

-         Schultz Theodore.  Origins of Increasing Returns/ Theodore Schultz. –Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1993.

-         Шульц Т. У. Экономика пребывания в бедности / Т. У. Шульц // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2004. – С. 358–372.

 

Joomla Plugins