Едмунд Фелпс

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

2006 р. – Едмунд Фелпс

Едмунд Фелпс (Edmund S. Phelps,  26.07.1933 р.) американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2006 року "За аналіз міжтимчасового обміну в макроекономічній політиці"і перший з 1999 року економіст, що отримав цю премію самостійно.

Біографія

Народився в Іванстоні (штат Іллінойс, США).

Бакалавр коледжу Амхерст (1955). Отримав вчений ступінь (PhD) з економіки в 1959 році в Єльському університеті. Став професором економічного факультету Колумбійського університету 1971 р., до цього декілька років працював у Пенсильванському університеті. 1981 р. Фелпс був обраний до Національної академії наук США. Отримав титул Маквикарського професора політекономії 1982 р. (на честь відомого економіста Джона Маквикара, 1787-1868 рр.). Президент Міжнародного атлантичного економічного суспільства (1983-1984 рр.). 1985 р. отримав почесний ступінь коледжу Амхерста. З 1997 по 2000 рік Фелпс працював старшим радником у проекті "Італія в Європі" в Національній дослідницькій раді (Consiglio Nazionale delle Ricerche). У дев'яностих входив до міжнародної ради з економічної політики при OFCE (Observatoire francais des conjonctures economiques, Париж). 2000 р. став почесним членом Американської економічної асоціації. 2001 р. він отримав почесне звання доктора від Мангеймського університету і Римського університету Тор Вергата, а Колумбійський університет опублікував ювілейну збірку його статей. 2001 р. став директором Центру з вивчення капіталізму і суспільства (Center on Capitalism and Society) при Колумбійському інституті Землі (Columbia's Earth Institute). У жовтні 2003 року аналогічні звання Фелпс отримав від Universidade Nova Lisboa, у липні 2004 року - від паризького університету Dauphine, у жовтні 2004 року - від Ісландського університету. У травні 2004 року звання почесного професора Фелпсу присвоїв Китайський народний університет (Пекін). Іноземний член Російської академії наук (2011).

Теорія

Фелпс - автор понад 80 наукових статей, а також більш ніж 90 інших економічних документів, звітів, доповідей. Автор ряду книг з мікро- і макроекономіки. Автор підручника "Політична економія".

За своїми економічними переконаннями Фелпс вважається неокейнсіанцем. 

Наукові праці економіста поглибили розуміння зв'язку між короткостроковими та довгостроковими наслідками державної політики, здійснивши вирішальний вплив на подальший розвиток фундаментальної та прикладної економіки.

Макро- та мікроекономічна теорії.Відлік макроекономічної історії можна сміливо вести з 1930-х років, коли економісти на чолі з Кейнсом зробили перші серйозні спроби моделювати економіку в цілому, оперуючи узагальненими поняттями споживачів, фірм, держави і так далі. Згідно кейнсіанської теорії, не існує фундаментального протиріччя між невисоким безробіттям і помірним зростанням цін – досить лише відповідально підходити до проведення економічної політики. Як наслідок, до певного часу конфлікту між двома цілями економічної політики вдавалося уникати, і економісти могли спати спокійно.

Цю ілюзію зруйнував Білл Філліпс у 1958 році. Не являючись економістом, він забронював місце в залі слави науки впевненіше за багатьох найвидатніших учених. Статистичні дослідження Філліпса, присвячені динаміці економічних показників з кінця 19-го століття по 1957 рік виявили безперечну негативну залежність між інфляцією і безробіттям. Графічним відображенням цієї залежності стала крива Філліпса. Негативний нахил цієї кривої мав нехитре і дуже потужне слідство: між (низькою) інфляцією і (низьким) безробіттям існує нерозв'язний конфлікт, і ми можемо вибрати лише щось одне. Таким чином, крива Філліпса була ніби "меню" різноманітних комбінацій двох показників, і уряди могли вибирати ту, що найбільш влаштовувала їх.

Що найважливіше для нас у світлі досягнень Фелпса, в основі цієї концепції не було хоч якихось осудних теоретичних обґрунтувань. Крім того, виходило, що уряд міг досягти перманентно низького безробіття за рахунок більш високої інфляції - прямий конфлікт з класичним поглядом на речі. Крива Філліпса розсипалася на очах. І тут на арені з'явився Едмунд Фелпс.

На його погляд – як показує досвід, ціни і рівні заробітної плати не змінюються безперервно: вони не ростуть на нуль цілих скількись там сотих або тисячних відсотка в день, щодня; швидше, раз на рік, можливо частіше, можливо рідше, відбувається якісний стрибок. Знаючи, що найближчим часом змінити нічого не вдасться, люди у процесі переговорів про заробітну плату вимушені орієнтуватися на свої уявлення й прогнози майбутньої інфляції. Фелпс модифікував рівняння кривої Філліпса, підкресливши, що важлива не інфляція як така, а її розбіжність з очікуваною інфляцією. З його аналізу випливало, що існує деякий рівноважний рівень безробіття, який досягається за тієї умови, що інфляційні очікування співпадають з реальною інфляцією. У довгостроковому періоді немає ніякого конфлікту між безробіттям й інфляцією, і будь-яка спроба стимулюючої політики з боку держави зрештою приведе до підвищених інфляційних очікувань населення, і тимчасове зниження безробіття зміниться первинним її рівнем, але при більш високому рівні цін. Інакше кажучи, крива Філліпса вертикальна в довгостроковому періоді. Цей результат (практично одночасно його досяг Мілтон Фрідман, хоча його дослідження в цій області мали менші наслідки) став віхою в розвитку макроекономіки і зумовив перегляд відношення до економічної політики держави. Цікаво, що при формулюванні своїх ідей Фелпс вважав, що очікування людей адаптивні; розквіт теорії раціональних очікувань, що стався через деякий час, не поколивав його упевненості у своїй правоті. І дійсно, емпіричні дослідження підтвердили правоту Фелпса: в інфляційних очікуваннях важлива роль інформації про інфляцію в минулі періоди, іншими словами, ми дивимося назад, а не вперед.

Намагаючись підвести під свої макроекономічні ідеї мікроекономічні основи, Фелпс уперше запропонував формальну модель "ефективного рівня оплати праці". Концепція дуже проста: іноді фірмам може бути вигідно платити співробітникам зарплату, що перевищує рівноважний, конкурентний рівень. Чому? В умовах, коли хороші працівники користуються попитом, компаніям варто заохочувати їх, щоб запобігти «плинності» кадрів, що завдає очевидної шкоди виробничому процесу. Нарешті – після цього ми розлучимося з інфляцією і безробіттям – Фелпс ввів у науку не найблагозвучніше поняття "гістерезис" – так він нарік схильність економіки "залипати" на більш високих рівнях безробіття.

Теорія економічного зростання. Окрім цього, Фелпс вніс важливий внесок у дослідження економічного зростання – третьої головної проблеми економіки, якщо не найголовнішої. Канонічна модель економічного зростання, створена Робертом Солоу і Тревором Сваном у п'ятдесятих роках, приймала як даний рівень заощаджень у тій або іншій економіці. Його можна було підвищити, знизити, подивитися, що станеться в будь-якому з цих випадків, але жоден з авторів не запропонував метод знаходження оптимального рівня. Протягом 1960-1970-х років Едмунд Фелпс разом з тими ж світилами, інтенсивно працює над питанням, як забезпечити високий рівень росту ВВП, знизивши ризики інфляції та безробіття. Фелпс приходить до висновку, що взаємозв'язок між рівнями цін і зарплати розтягнутий у часі. Ціни ростуть плавно, а зарплата – стрибками. Це співвідношення вирівнюється лише в довгостроковому періоді.

Фелпсу вдалося вивести "золоте правило" економічного зростання: доля заощаджень у національному доході повинна співпадати з долею цього доходу, що припадає на капітал. Працюючи над цією темою, Фелпс керувався міркуваннями справедливості: вирішуючи задачу міжтимчасової, можна сказати, міжпоколінної оптимізації економічної діяльності, він приймав як належне той факт, що ми повинні вчиняти чесно по відношенню до інших поколінь. Він також наполягав на критичній важливості людського капіталу для перспектив економічного зростання, адже освічені й умілі працівники здатні швидше засвоювати й застосовувати новітні технологічні розробки.

Говорячи про дуже важливу роль демографії в процесі економічного зростання, Фелпс написав: "По-моєму, важко уявити міру убогості, на яку ми були б приречені у відсутність динамічного зростання населення в минулому, адже саме йому ми зобов'язані величезним числом технологічних досягнень теперішнього часу. Якби я міг переписати історію людства, випадковим чином скорочуючи населення удвічі щороку з початку часів, то остерігся б це робити – адже в процесі я міг втратити Моцарта".

1970 р. вийшла робота "Мікроекономічні основи зайнятості і теорії інфляції" (Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory), що ґрунтувалася на матеріалах організованої Фелпсом конференції. 1972 р. Фелпс випустив монографію "Інфляційна політика і теорія безробіття" (Inflation Policy and Unemployment Theory). У цих роботах стверджувалося, що рівноважний стан показника безробіття досягається немонетарними методами.

У 80-х роках Фелпс почав вивчення чинників, що визначають природний показник безробіття. Фелпс науково доводить, що очікування людей здатні суттєво змінювати хід "ідеальних" економічних процесів.

Протягом 1990-х років він комплексно вивчає економічні системи, що додало нового виміру науковій спадщині лауреата. 1994 р. він опублікував роботу "Структурні кризи: сучасна рівноважна теорія безробіття, відсотка і активів" (Structural Slumps : The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assets).

У новому тисячолітті, під час вручення Нобелівської премії, Едмунда Фелпса проголосили першим, хто здійснив формальний і реалістичний аналіз безробіття та інфляції, у якому важливу роль відіграли інфляційні очікування.

Він був визнаний піонером в аналізі ринків праці через призму інформаційних проблем. Дослідження вченого, присвячені формуванню капіталу, допомогли зрозуміти економічний конфлікт між поколіннями та пріоритетну роль людського капіталу в економічному зростанні.

Однак найлаконічніше своє значення в сучасній економічній науці окреслив сам Фелпс. Коли журналісти через кілька хвилин після отримання ним премії запитали про стержень його роботи, дослідник відповів: "Я завжди намагався "включати людей" у макроекономічні моделі".

Практичне застосування теорії

У сучасному світі ідеї Фелпса сприймаються як очевидні. За словами професора Стенфордського університету Михаїла Бернштама, більшість економістів навіть не знають, що розмовляють "мовою Фелпса". Його ідеї настільки органічно увійшли в русло наукового розвитку, що сприймаються так, ніби вони існували завжди.

Емпіричні дослідження підтвердили правоту Фелпса. Виявилося, що інфляційні очікування суттєво впливають на показник реальної інфляції, а самі залежать від інформації про темпи росту цін у минулі періоди. Наприкінці 1970-х років провідні держави відмовилися від використання "кривої Філліпса" в економічній політиці.

Регулятори грошового обігу послуговуються порадами Фелпса, який казав, що при високих темпах зростання цін економіка виходить з-під контролю. Для недопущення потрясінь центральні банки намагаються керувати інфляційними очікуваннями населення, використовуючи методи таргетування інфляції.

Зважений підхід Фелпса до монетарної політики як джерела довгострокової стабільності сьогодні загальновизнаний.

Більшість сучасних досліджень у сфері грошово-кредитної політики стосується проблеми вибору між короткостроковим стимулюванням економічної активності та майбутніми можливостями втримати безробіття та інфляцію на низькому рівні.

Праці

Економічне зростання

1.        PhelpsE.S. GoldenRulesofEconomicGrowth(«Золоті правила економічного зростання»), 1966.

 

Макро- та мікроекономічна теорії

2.       PhelpsE.S. etal. Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory («Мікроекономічні основи зайнятості і теорії інфляції»), 1970.

3.       PhelpsE.S. StudiesinMacroeconomicTheory, Vol. 1: EmploymentandInflation(NewYork: AcademicPress) («Дослідження в області мікроекономічної теорії»). – 1979.

4.       PhelpsE.S. StudiesinMacroeconomicTheory, Vol. 2: RedistributionandGrowth(NewYork: AcademicPress) («Дослідження в області мікроекономічної теорії»), 1980.

5.       PhelpsE.S. Seven Schools of Macroeconomic Thought: The Arne Ryde Lectures(«Сім шкіл макроекономічної думки»), 1990.

 

Міждисциплінарнідослідження

6.       PhelpsE.S. Thestatisticaltheoryofracismandsexism, AmericanEconomic(«Статистична теорія расизму і сексизму»), 1972.

7.       Phelps, E.S. PoliticalEconomy: AnIntroductoryText(«Політична економія: ввідний текст»), 1985.

8.       Едмунд Фелпс. Масове процвітання: Як низові інновації стали джерелом робочих місць, нових можливостей і змін / пер. з англ. - М.: Вид-во Інституту Гайдара, 2015. - 472 с.  – Режим доступу: http://economytimes.ru/sites/default/files/books/Phelps%2070x100%20Press.pdf

9.       Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, вызовов и изменений / Э. Фелпс // Экономическая социология. Т. 16. – Январь 2015. – № 1. – С. 22-35. – Режим доступа: http://ecsoc.hse.ru/data/2015/01/31/1106179183/1ecsoc_t16_n1.pdf

10.  Phelps Edmund.The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen / E.Phelps //The American Economic Review. -  1961, Sep.-Vol. 51, No. 4. - pp. 638-643. - Режим доступу: http://www.columbia.edu/~esp2/Golden%20Rule%20Essay.pdf

Joomla Plugins