Джон Харсані

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1994 р. - Джон Харсані

Джон Харсані (29.05.1920 р. - 09.08.2000 р.) - американський економіст угорського походження.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1994 року «За фундаментальний аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор» (разомз Дж. Нешом і Р. Зелтеном).

Біографія

Народився в Будапешті 29 травня 1920 року в родині фармацевта. 1937 року отримав першу премію на Угорській математичній олімпіаді для студентів. Однак на математичному факультеті Харсані не навчався. Для того щоб продовжити справу батька, Джон вивчав в університеті фармацевтику, а для себе - філософію.  1947 року захистив докторську дисертацію з філософії у Будапештському університеті та деякий час викладав там філософію.

Роботи лауреата з теорії ігор знаходяться на стику математики і філософії. Крім робіт з теорії ігор, він опублікував ряд робіт з філософії, етики, теорії влади та інших соціальних наук. Харсані успадкував фірму батька. Проте, після того як Угорщина стала на шлях соціалізму, йому з дружиною в 1950 році довелося нелегально переїхати до Австрії, а незабаром звідти - до Австралії.

В Австралії він спочатку був робітником на заводі, потім складав статистичні звіти в Асоціації кам'яновугільної промисловості. Там Харсані почав вивчати економіку й написав роботу з теорії еластичності, після чого його в 1954 р. запросили читати лекції з економіки в університеті Квазіленда в Австралії.

Починаючи з 1956 р., він інколи відвідував наукові центри США. 1959 р. захистив докторську дисертацію з соціальних наук у Стенфордському університеті США, а 1961 р. остаточно переїхав до США, працював спочатку професором економіки в державному університеті Вайяна, а з 1964 р. - у Берклі.

Теорія

Теорія ігор— теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Оскільки сторони, що беруть участь у більшості конфліктів, зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника власні наміри, прийняття рішень в умовах конфлікту, зазвичай, відбувається в умовах невизначеності. Навпаки, фактор невизначеності можна інтерпретувати як противника суб'єкта, який приймає рішення (тим самим прийняття рішень в умовах невизначеності можна розуміти як прийняття рішень в умовах конфлікту). Зокрема, багато тверджень математичної статистики природнім чином формулюються як теоретико-ігрові.

Економіка інформації.Джон Xарсані в серії статей «Ігри з неповною інформацією» («Games with Incomplete Information played by 'Bayesian' Players», 1967-68) розробив методику аналізу конкретних економічних ситуацій, що виникають у зв'язку з необхідністю прийняття рішення в умовах дефіциту інформації про становище іншого учасника гри, наприклад, фірми-конкурента на ринку, діяльності суспільних інститутів тощо. Xарсані розглядав кожного з учасників гри як одного з типів гравців, кожен з яких може бути представлений у вигляді ряду можливих переваг кожного гравця і (суб'єктивного) імовірнісного розподілу через гравців іншого типу.  Передбачається, що в тому випадку, коли інформація є неповною або недосконалою, раціональні агенти використовують суб'єктивні ймовірності, трансформовані відповідно до правила Баєса (Bayes's rule). Відповідне поняття рівноваги називається баєсівською рівновагою. Це поняття було запропоновано Харсані, який показав, що гра з неповною інформацією завжди може бути описана як баєсівська гра. Насправді гра з неповною інформацією може бути представлена ​​у вигляді гри з недосконалою інформацією, якщо ми введемо в гру нового гравця «природа», який вибирає характеристики кожного гравця. Баєсівська рівновага описується як рівновага Неша, у якій кожен гравець оцінює свій виграш як свою очікувану корисність, обумовлену його приватною інформацією про стан «природи». Проте це поняття стикається з тими самими проблемами, що й рівновага Неша. Поняття досконалої баєсівської рівноваги є розширеним поняттям досконалої рівноваги Неша для гри з недосконалою (і неповною) інформацією. Воно поєднує баєсівську рівновагу з динамічною раціональністю, властиву рівновазі Неша.

Xарсані показав, що для кожної гри з неповною інформацією існує еквівалентна гра з повною інформацією. Угрі з повною інформацією гравці знають всі ходи, зроблені до поточного моменту, а також можливі стратегії противників, що дозволяє їм деякою мірою передбачити подальший плин гри. Використовуючи математичний апарат теорії ігор, він перетворював ігри з неповною інформацією в так звані ігри з досконалою інформацією, які можливо вирішити за допомогою стандартних методів.

Дослідження Xарсані заклали теоретичний фундамент для порівняно нової галузі економічної науки - економіки інформації, яка виходить з факту, що суб'єкти економічних відносин приймають рішення на ринку або всередині організації, маючи доступ до різної інформації, і прагнуть вибрати оптимальну стратегію поведінки, не знаючи при цьому цілей (переваг) один одного.

Практичне застосування теорії

Роботи Xарсані істотно розширили можливості застосування теорії ігор у якості інструменту економічного аналізу. Використання компаніями у своїй практиці теорії ігор дає можливість їм передбачити ходи своїх конкурентів і партнерів. Діяльність фірм на фінансових ринках можливо проаналізувати з позицій некооперативної гри з неповною інформацією.

У якості прикладів можна назвати рішення з приводу проведення принципової цінової політики, вступу на нові ринки, кооперації та створення спільних підприємств, визначення лідерів і виконавців в області інновацій, вертикальної інтеграції тощо. Положення теорії ігор, у принципі, можна використовувати для всіх видів рішень, якщо на їх прийняття впливають інші дійові особи. Цими особами, або гравцями, необов'язково повинні бути ринкові конкуренти; у їх ролі можуть виступати субпостачальники, провідні клієнти, співробітники організацій, а також колеги.

На жаль, теорія ігор використовується не так часто, ситуації реального світу часто надто складні й дуже швидко змінюються, що неможливо точно спрогнозувати, як відреагують конкуренти на зміну тактики фірми. Тим не менш, теорія ігор корисна, коли потрібно визначити найбільш важливі чинники, що вимагають обліку, у ситуації прийняття рішень в умовах конкурентної боротьби. Ця інформація важлива, оскільки дозволяє керівництву врахувати додаткові змінні або фактори, що можуть вплинути на ситуацію, і тим самим підвищує ефективність вирішення.

Праці

Нобелівська лекція

·       Games with Incomplete Information[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1994/harsanyi-lecture.pdf]            

Економіка інформації

·       Дж. Харсані, Р. Зелтен (2001) Загальна теорія вибору рівноваги в іграх / Дж. Харсані ;  [пер. з англ. Ю.М. Дінця, Н.А. Зенкевича, Л.А. Петросяна, А.Є. Лук'янової, В.В. Должикова під редакцією Н.Є. Зенкевича] - СПб. : Економічна школа, 2001. - 424 с.[http://www.jstor.org/stable/2726785?seq=1#page_scan_tab_contents]

·       Джон Харсаньи (2004) Межличностные сравнения полезности / Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 447–453.[ http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-9327-9_2#page-1]

·       Джон Харсаньи(2004) Ценностные суждения / Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 855–859. [http://yourforexschool.com/book/241-yekonomicheskaya-teoriya/98-cennostnye-suzhdeniya.html]

·       John C. Harsanyi (1978)Essays on Ethics, Social Behavior, and Scientific Explanation, Social Indicators Research / - Vol. 5, No. 4 (Oct., 1978), pp. 507-510.[http://www.jstor.org/stable/27521883?seq=1#page_scan_tab_contents]

·       John C. Harsanyi (1982) Papers in game Theory / // Theory and Decision Library / Springer. - P. 260/[http://www.springer.com/us/book/9789027713612]

·       John Harsanyi (1979)Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, American Journal of SociologyVol. 84, No. 5 (Mar., 1979), pp. 1268-1270[ http://www.jstor.org/stable/2778231?seq=1#page_scan_tab_contents]

 

Joomla Plugins