Джордж Акерлоф

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

2001 р. – Джордж Акерлоф

Джордж Артур Акерлоф (17.06.1940 р.) – американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 року «За формування основ аналізу ринків з асиметричною інформацією».

Біографія

Дж. А. Акерлофнародився в м. Нью-Гейвен (штат Коннектикут, США).

Ступінь бакалавра він отримав у Єльському університеті 1962 р, ступінь доктора з економіки – у Массачусетському технологічному інституті 1966 р. Тема його докторської дисертації визначалася сферою тогочасних наукових інтересів економічної школи Массачусетського технологічного інституту і стосувалася проблем економічного зростання. Зокрема, вчений досліджував модель економічного зростання на основі виробничої функції з частковою фіксацією пропорцій сполучення факторів виробництва, ілюструючи її стабільність поза межами впливу технологічних змін. При цьому досліджувались вплив безробіття, монетарної політики на економічне зростання. У цілому робота являла собою спробу пояснити кейнсіанську економіку засобами мікроекономічного аналізу.

Дж. А. Акерлофпрацював у Каліфорнійському університеті в Берклі, Індійському статистичному університеті в Нью-Делі, Лондонській школі економіки та політичних наук, Школі публічної політики МакКаурта Універитету Джорджтауна. У 1973 р. був одним зі співробітників Комітету економічних радників при президенті США Р. Ніксоні.

Теорія

Сфера наукових інтересів Дж. А. Акерлофа є досить строкатою. Сюди відносяться проблеми інертності цін і зарплат на ринках монополістичної конкуренції, безробіття, бідності, расової дискримінації, впливу соціальних традицій на безробіття, причин зростання частки позашлюбних дітей в афроамериканців у США, впливу кастового устрою на економіку Індії, економічної ідентичності, стадної поведінки, інформаційної асиметрії в економіці. Незмінним у цих працях залишається намагання дослідити вплив неекономічних чинників на поведінку економічних суб’єктів та економічний розвиток у цілому.

Інформаційна асиметрія. Нобелівську премію з економіки вчений отримав саме за свою статтю «Ринок лимонів: невизначеність якості та ринковий механізм», опубліковану 1970 р. Дослідження проводиться на прикладі ринку вживаних автомобілів (на американському сленгу вживаний автомобіль низької якості називається «лимоном»). Вчений показує, що проблема інформаційної асиметрії у відносинах між покупцем і продавцем на такому ринку може призвести до провалів у роботі ринкового механізму. Зокрема, продавець володіє повною інформацією про якість власного товару, а покупець – лише частковою, що не дозволяє йому відрізнити якісний автомобіль від неякісного («лимону»). У результаті ціна пропозиції на ринку сформується, виходячи з передумови високої якості всіх автомобілів (усі продавці позиціонуватимуть свої автомобілі як якісні), а ціна попиту – з передумови їх низької якості. Відповідно рівноважний рівень ціни, якщо й досягатиметься, то на рівні нижчому за вартість якісного автомобіля, що витіснятиме останні з ринку. А оскільки купувати неякісні автомобілі ніхто не захоче, ринок може зникнути зовсім.

До того ж Дж. Акерлоф показує, що аналогічні проблеми характерні для цілого ряду інших ринків (ринків медичного страхування, робочої сили, кредитних ресурсів тощо) та економіки в цілому.

Економіка ідентичності. У рамках цього напряму економічних досліджень Дж. Акерлоф (спільно з Р. Крентон) з використанням інструментарію мікроекономічного аналізу ілюструє вплив людських ідеалів і соціальних норм на зайнятість, рівень оплати праці та суспільний добробут. Формулюються принципи такої економічної науки, у межах якої уподобання людей і прийняті ними рішення залежать від соціального контексту, їх належності до деякої інституціоналізованої групи. Ідентифікація особи як члена такої групи змінює її функцію індивідуальної корисності навіть тоді, коли набір суто економічних чинників її детермінації залишається незмінним. Найбільш повно ця проблема досліджується вченими в контексті проблем зайнятості, які є ключовою сферою інтересів Дж. Акерлофа. Ілюструється вплив ідентичності не тільки на зростання рівня задоволеності працівника, але й на зміну продуктивності праці та конкурентоспроможності відповідної компанії на ринку.

Практичне застосування теорії

Практичне застосування теорії інформаційної асиметрії в сучасній економічній політиці пов’язане з інституціоналізацією процесу обміну, зокрема на законодавчому рівні. Сьогодні держава вимагає від продавця гарантування встановленого рівня якості товарів та передбачає відповідальність за його недотримання. Також меті мінімізації інформаційної асиметрії слугують практики ліцензування, атестації, сертифікації тощо.

Щодо теорії ідентичності, то вона, окрім іншого, знаходить своє застосування на практиці через запровадження та підтримання певного рівня корпоративної культури на підприємствах, організаціях. Формування у працівника відчуття важливості, спільності власних цілей із цілями організації, прагнення підтримувати її позитивний імідж та гордості за приналежність до неї – тобто ідентифікації себе з цією організацією, її місією – є засобом підвищення продуктивності праці при одночасному зниженні витрат контролю.

Праці

Нобелівська лекція

·       Akerlof G. (2001) Nobel Lecture: Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/akerlof-lecture.pdf]

·       Akerlof G.A., Spence M.A. and Stiglitz J.E. (2001) Interview with the 2001 Laureates in Economics, George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/akerlof-spence-stiglitz-interview-transcript.html]

Інформаційна асиметрія

·       Efficiency Wage Models of the Labor Market (1986)  Ed by G.A. Akerlof and Yellen J.L., Cambridge University Press.

·       Akerlof  G.A. (1970) The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, vol. 84. - P.488-500 [http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Akerlof%20on%20Lemons.pdf] Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS, 1994. – Вып. 5 – С. 91-104. [http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf]

 

Поведінкова економіка, зокрема економіка ідентичності

·       Akerlof G.A. and Shiller R. J. (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, Princeton University Press.

·       Akerlof G.A. andKranton R.E. (2011) IdentityEconomics: HowOurIdentitiesShapeOurWork, Wages, andWell-Being, PrincetonUniversityPress. – 185 p. [Акерлоф Дж.,  Р Крэнтон Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны, М. : Карьера Пресс. – 224 с.]

·       Akerlof G.A. and Shiller R.J. (2009) Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press. – 230 p.

·       Akerlof G.A. and Kranton R.E. (2005) Identity and the Economics of Organizations // Journal of Economic Perspectives – Vol. 19 (1). – P. 9-32 [http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330053147930]

Akerlof G.A. and Kranton R.E. (2000) Economics and Identity // The Quarterly Journal of Economics. – Vol. CXV. – Issue 5. – P. 715 – 753.

·       Akerlof G.A. (1997) Social Distance and Social Decisions // Econometrica. – Vol. 65. – No. 5. – P. 1005-1027. [http://www.wcas.northwestern.edu/nescan/akerlof_1997.pdf]

 

Економіка праці

·        Akerlof G.A., Rose A.K. and Yellen J.L. (1990) Waiting for Work // NBER Working Papers  No. 3385 [http://www.nber.org/papers/w3385.pdf]

·       Akerlof G.A., Dickens W.T. and Perry G.L. (2000) Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips Curve // Brookings Papers on Economic Activity – Vol. 31 (1). – P. 1-60. [http://www.brookings.edu/~/media/Files/Programs/ES/BPEA/2000_1_bpea_papers/2000a_bpea_akerlof.pdf]

·       Akerlof G.A. and Katz L.F. (1988) Workers' Trust Funds and the Logic of Wage Profiles // NBER Working Papers No. 2548 [http://www.nber.org/papers/w2548.pdf]

·       Akerlof G.A. and Katz L.F. (1986) Do Deferred Wages Dominate Involuntary Unemployment as a Worker Discipline Device? // NBER Working Papers No. 2025 [http://www.nber.org/papers/w2025.pdf]

·       Fortin P., Akerlof G.A., Dickens W.T. and Perry G.L. (2002) Inflation and Unemployment in US and Canada: A Common Framework / Cahier de Research / Working Paper No. 20-16 [http://economie.esg.uqam.ca/cahiers/wp20-16.pdf]

·       Akerlof G.A. (1982) Labor Contracts as Partial Gift Exchange // The Quarterly Journal of Economics. – Vol. 97. – No .4. – P. 543-569. [http://teaching.ust.hk/~bee/papers/041002/1982-Akerlof-Labor_contracts.pdf]

Joomla Plugins