Роберт Мертон Кархарт

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1997 р. - Роберт Мертон Кархарт

Роберт Мертон Кархарт (народився 31 липня 1944 року) – американський економіст, професор Школи управління Слоуна (МІТ).

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1997 року «За новий метод визначення вартості похідних цінних паперів».

Син відомого соціолога Роберта Кінга Мертона.

Біографія

Народився Роберт 31 липня 1944 року в Нью-Йорку в родині класика американської соціології, професора Колумбійського університету Роберта Мертона. З дитинства він полюбив математику і далі спеціалізувався з цього предмету в Колумбійському університеті. 1966 року він захистив диплом бакалавра гуманітарних наук, а потім почав вивчати прикладну математику в Каліфорнійському технологічному інституті, де 1967 р. отримав магістерський ступінь.

Другим захопленням ученого була економіка. 1967 р. Р. Мертон працює над докторською дисертацією в Массачусетському технологічному інституті. Тут він під керівництвом відомого економіста П. Сам'юелсона проводить наукові дослідження, публікує свої перші праці. Особливу увагу він приділяє фондовій біржі, конвертованим та іншим цінним паперам.

1970 р. Мертон з успіхом захищає докторську дисертацію на тему «Теорія аналітичного оптимального регулювання у ймовірнісній та неймовірнісній економіці». Більша частина роботи побачила світ у вигляді наукових статей ще до захисту дисертації.

Далі він стає викладачем на курсах основних ринків та загальних фінансів, поєднуючи цю роботу з дослідницькою діяльністю. У цей час він друкує статті «Вибір портфеля тривалого терміну дії за умов невизначеності: випадок неперервного часу» (1969) та «Оптимальна сфера споживання і портфель правил у моделі безперервного часу» (1971), де він вперше проаналізував індивідуальні споживчі та інвестиційні рішення, що приймаються в безперервному часі.

1987 р. Мертон стає професором фінансів Вищої школи бізнесу при Гарвардському університеті, продовжуючи займатися дослідженнями фінансових ринків.

Звання і нагороди:

·        1993 р. Мертон був прийнятий членом Американської Академії наук;

·        1997 р. Мертон разом з Мироном Шоулзом був нагороджений Нобелівською премією з економіки «За комплекс робіт з ціноутворення на опціони і пасиви корпорацій»;

·        1999 р. Мертон був удостоєний нагороди життєвого досягнення у фінансовій математиці;

·        2005 р. бібліотека Бейкера в Гарварді відкрила Виставку Мертона на його честь;

·        2010 р. нагороджений медаллю Колмогорова.

Теорія

Науково-практичні інтереси вченого пов'язані з проблемами фінансової теорії і практики, ціноутворення на ринку вторинних цінних паперів, оцінки опціонів, дострокових гарантій. Особистий науковий вклад Мертона — наукове обґрунтування важливого узагальнення, згідно з яким ринкова рівновага — не обов'язкова умова для оцінки опціону, а є достатньою умовою для цього, якщо не існує можливостей здійснити арбітражні операції.

Подальші дослідження були викладені у статті «Про ціноутворення квотових вимог у теоремі Модільяні-Міллера»: глибоке узагальнення за методом формульного врахування факту, що опціони можна створити синтетично за рахунок узгодженості з акціями, які лежать у їх основі, та з безризиковими облігаціями.

Дослідження Мертона безпосередньо диктувалися практичними завданнями. Якщо в 1960-х рр. фінансові ринки в США і у світі в цілому характеризувалися загалом стабільністю і стійкістю, що не вимагало від інвесторів і фірм використовувати новітні технології для визначення ризику, то в 70-і рр. відбулися зміни.

Вони були викликані низкою обставин: крахом Бреттон-Вудської системи і переходом від фіксованих валютних курсів до плаваючих, девальвацією долара, зміною механізму ціноутворення на світових нафтових ринках, розвитком інфляційних процесів у США, падінням реальних прибутків на фондовому ринку. Усе це вимагало значної уваги до розробки проблем управління ризиком в економічному середовищі з різними структурами.

Важливий внесок Мертона полягав у показі того, що динамічна торгова стратегія для компенсації ризику могла б запропонувати досконалий захист від ризику в рамках торгових операцій, зокрема, якщо хто-небудь може постійно торгувати без страхування, то як наслідок - динамічна торгова стратегія, яка використовує основні активи й активи, які не схильні до ризику, буде точно копіювати виплату опціону.

Звідси висновок - у безперервній похідній торговельних операцій у фінансовому середовищі ціна опціону повинна задовольнятись формулою Блека-Скоулза або, щонайменше, повинна існувати можливість для так званого арбітражного прибутку, тобто прибутку, пов'язаного з купівлею або продажем цінних паперів чи товарів на різних ринках.

У своїй ключовій роботі з даної теми, статті «Теорія раціонального ціноутворення опціонів», Мертон істотно розширив застосування моделі Блека-Скоулза для аналізу стохастичних (тобто схильних до випадкових змін) процентних ставок щодо безпечних, з точки зору ризику, активів. Саме Мертон назвав остаточну версію формули «моделлю ціноутворення опціонів Блека-Скоулза».

Розробка даної методики, так званої «теорії ціноутворення опціонів», проклала шлях для економічних оцінок у багатьох областях. Вона започаткувала зовсім новий тип інструментів аналізу фінансових ринків і зіграла настільки важливу роль у підвищенні ефективності управління ризиком на фінансових ринках і в суспільстві в цілому, що оцінюється як найзначніший внесок в економічну науку за останню чверть XX століття.

Сьогодні ця формула вважається однією з вагомих досягнень економічної теорії кінця XX ст. і широко використовується в процесі ефективного управління ризиком, оцінки страхових контрактів і гарантій, визначення вартості нових фінансових інструментів тощо. Нобелівську премію з економіки 1997 р. Мертону було присуджено «за комплекс робіт з ціноутворення на опціони і пасиви корпорацій». Це — унікальний феномен у практиці економічного господарювання.

Практичне застосування теорії

Методика може бути застосована для оцінки ступеня ризику страхових контрактів та поручительств, оцінки надійності інвестиційних проектів. У найближчому майбутньому передбачається, що роль нових технологій аналізу фінансових ринків буде зростати, поширюючись на моделі нових фінансових інститутів, прийняття управлінських рішень, державну політику у фінансовій сфері.

Враховуючи, що основною тенденцією останніх десятиліть була глобалізація фінансової системи, то розгляд різних фінансових систем окремих країн ставить на порядок денний питання про те, чи може мати місце їх ефективна інтеграція, минаючи геополітичні бар'єри. Оскільки фінансові системи різних країн часто майже не порівнюються щодо інституційних форм, регулювання, законодавчої бази, податкової системи та бізнесу.

Розроблена Мертоном технологія оцінки фінансових активів пропонує ефективні методи для створення широкого поля взаємодії різних національних фінансових систем без радикальної зміни кожної з них. Ці технології відіграють істотну роль у країнах, де фінансова система сучасного зразка знаходиться лише в стадії формування.

Праці

Нобелівська лекція

•        Застосування теорії опціонного ціноутворення: Двадцять п'ять років потому, Applications of Option-Pricing Theory: Twenty-Five Years Later(1997)
[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1997/merton-lecture.pdf]

 

Теорія ризику капіталу у фінансових фірмах

•        Theory of Risk Capital in Financial Firms, with A. Perold, Journal of Applied Corporate Finance, Fall 1993.
[http://www.people.hbs.edu/rmerton/Theory%20of%20Risk%20Capital%20in%20Financial%20Firms.pdf]

•        The Design of Financial Systems: Towards a Synthesis of Function and Structure,Journal of Investment Management 3, no. 1 (First Quarter 2005): 1-23. (Was Harvard Business School Working Paper No. 02-074, 2002.) (Reprinted in Chinese in Journal of Comparative Studies, Issue 17, March 2005.)   
[http://www.people.hbs.edu/rmerton/Designpaperfinal.pdf]

•        A Functional  Perspective of Financial Intermediation.  Financial Management 24 (summer 1995): 23-41

•        [http://www.people.hbs.edu/rmerton/afunctionalperspective.pdf]

•        Continuous-Time Finance, Basil Blackwell, Inc. 1990; Revised Edition 1992.

•        The Global Financial System: A Functional Perspective, with D. Crane, K. Froot, S.

•        Мертон Р. К. Фінанси: навч. посібник: пер. з англ. / З. Боді, Р. К. Мертон. - М.: Вільямс, 2000. - 592 с. The Global Financial System: A Functional Perspective[http://www.amazon.com/Global-Financial-System-Kenneth-Froot/dp/087584622X]

 

Теорія раціонального варіанту ціни

•        Merton Robert C. Theory of Rational Option Pricing / Robert C.Merton // Bell Journal of Economics and Management Science (The RAND Corporation). - 1973. - ? 4 (1). - Р 141-183.
[http://www.people.hbs.edu/rmerton/Theory%20of%20Rational%20Option%20Pricing.pdf]

•        Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation, with S. Mason, A.F. Perold, and P. Tufano, Prentice-Hall, 1995.
[http://www.people.hbs.edu/rmerton/financial%20innovation%20management%20and%20regulation.pdf]

•        Мертон Р. К. Масова комунікація, масові смаки та організована соціальна дія / П. Лазарфельд, Р. Мертон, Дж. Карлос // Масова комунікація в сучасному світі: методологія аналізу й практика.

Joomla Plugins