Жан Тіроль

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

2014 р. – Жан Тіроль

Жан Тіроль (9.08.1953 р.) - французький економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2014 року "За аналіз ринкової влади та регулювання".

Біографія

Жан Тірольна родився в м. Труа (північ Франції). Здобув вищу інженерну освіту в двох паризьких університетах -у Політехнічній школі в 1976 р. та у Національній школі мостів та доріг у 1978 р.  У цьому ж році захистив докторат третього циклу з математики в Університеті Париж-Дофін. У 1981 р. отримав докторську ступінь у Массачусетському технологічному інституті (США).

Ж. Тіроль працював у Массачусетському технологічному інституті (США), де захистив дисертацію і здобув науковий ступінь Ph.D. з економіки, у Національній школі мостів та доріг, вІнституті економіки промисловості при Університеті соціальних наук у Тулузі, у Вищій школі соціальних наук, у Тулузькій школі економіки (Франція). У 1998 р. — президент Економетричного товариства. У 2001 р. — президент Європейської економічної асоціації. З 2009 р. — голова Ради директорів Тулузької школи економіки. З 2011 р. - член Французької академії наук, член Виконавчого комітету Інституту перспективних досліджень у Тулузі. З 2013 р. - член Ради стратегічних досліджень.

Ж. Тіроль є лауреатом премій різних університетів та економічних організацій, зокрема був нагороджений премією Європейської Економічної асоціації в 1993 р. та отримав золоту медаль Національного центру наукових досліджень Франції в 2007 р.

Теорія

Жан Тіроль провів аналіз ринків, на яких домінують картелі та монополії. Світова наукова спільнота відзначила досягнення французького дослідника в теорії галузевих ринків та теорії ігор, що дали змогу краще зрозуміти особливості недосконалого ринку під впливом монополій та олігополій. За відсутності регулювання, існування таких ринків часто призводить до соціально небажаних результатів – необґрунтованого завищення цін або до домінування неефективних компаній, які виживають, блокуючи вихід на ринок конкурентів. З середини 1980-х років Жан Тіроль вдихнув нове життя в дослідження провалів ринку. Його аналіз компаній з ринковою владою складає єдину теорію з акцентом на центральні питання політики: як уряд повинен поводитися з об'єднаннями компаній або картелями, і як потрібно регулювати монополії.

Ж. Тіроль довів, що традиційні методи стримування на монопольних ринках – обмеження цін та заборона співпраці між конкурентами – можуть бути ефективними за певних умов, однак за інших обставин вони можуть принести більше шкоди, ніж користі. Класичні методи боротьби з олігополіями не завжди є успішними, адже обмеження цін не завжди заважає отриманню надприбутків, а заборона кооперації гравців на ринку може стримувати розвиток інновацій. Тому Тіроль акцентує увагу на тому, що оптимальне регулювання повинно здійснюватися з урахуванням особливостей тієї чи іншої галузі. У низці своїх публікацій Ж. Тіроль описує загальний концепт такої політики, застосувавши її на прикладі різних сфер – від банківської системи до телекомунікаційних мереж.

Ключовою особливістю різних галузей економіки є різний рівень монополізації. На конкурентних ринках діє об’єктивний закон попиту і пропозиції, на монополізованих – найбільші компанії мають ринкову владу встановлювати свої ціни, незважаючи на дії конкурентів. На олігопольних ринках з кількома провідними гравцями не діють класичні закони чистої конкуренції, оскільки там є широкі можливості для змови та ведення стратегічних ігор, спрямованих на  посилення корпоративного впливу.

Праці Ж. Тіроля дають відповіді на питання як саме державі слід налаштовувати тонкий механізм регулювання існуючих монополій у фінансовій, транспортній чи телекомунікаційній галузях, наскільки сильно втручатися у процес концентрації капіталу шляхом злиттів і поглинань, як запобігати картельним змовам, що підривають основи ринкового встановлення цін. Ж. Тіроль застерігає: надто прямолінійна антимонопольна політика заборон горизонтальної кооперації між гравцями одного ринку, може принести не лише позитивні, а й негативні наслідки, наприклад, згортання інновацій. Адже корпоративні альянси створюються як задля цінової війни, так і з метою спільних науково-технічних проектів. Ж. Тіроль розробив загальні методичні підходи до дизайну регуляторних систем, орієнтованих на окремі сектори економіки.

Ж. Тіроль провів низку досліджень у сфері регулювання монополій, державних закупівель та приватизації. Він опублікував більше ста публікацій щодо теорії галузевих ринків, теорії ігор, теорії стимулів у поставках і регулюванні, пруденційного регулювання банків, конкуренції в телекомунікаціях і теорії фінансів.

Ж. Тірользробив значний внесок у багатьох напрямах мікроекономічного аналізу. Одна з найвідоміших його робіт - теорії колективних репутацій - розвиток концепції моделі Акерлофа про ринки з асиметричною інформацією. Ця теорія формалізує і описує у вигляді математичної моделі такі поняття, як репутація, якість (товару, послуги), чесна поведінка. На концепції, запропонованої Тіролем, базується багато нових робіт інших авторів у близьких темах, зокрема щодо корупції в суспільстві.

Варто також відзначити дослідження Тіролем так званих двосторонніх ринків, що діють за принципом платформ, які отримують прибуток від зведення між собою різних груп клієнтів з протилежними інтересами. Прикладами платформ можуть бути друковані видання, інформаційні сайти, пошукові системи або соціальні мережі, що обслуговують як рекламодавців, так і читачів. При цьому ціна, яку платять обидві групи споживачів за доступ до платформи, найчастіше зміщена в той чи інший бік з огляду на складність залучення якогось із двох типів клієнтів. Проблема в регулюванні двосторонніх ринків полягає у тому, що одні користувачі платформи платять надмірну на перший погляд ціну, субсидуючи інших. А це, згідно з традиційною практикою антимонопольного регулювання, може розглядатися як монопольний вплив на формування цін. Ж. Тіроль рекомендує специфічні методи регулювання таких галузей, оскільки цінова дискримінація на двосторонніх ринках не знижує, а навпаки підвищує загальний добробут усіх учасників.

Практичне застосування теорії

Роботи Ж. Тіроля дали змогу урядовцям легше вирішувати дилему між стимулюванням потужних корпорацій ставати більш продуктивними і, водночас, менше шкодити інтересам споживачів та інших учасників ринку, а також дозволили значно покращити регулювання галузей, у яких домінують кілька великих компаній, допомогли дослідити організаційну структуру різних галузей економіки, які вимагають особливого підходу до їхнього регулювання. Наприклад, ринки металургії та інформаційних технологій не можна регулювати за єдиним шаблоном.

У своїх публіцистичних статтях Тіроль виступає борцем із недосконалостями бюрократичного механізму регулювання економікою. Його поради надані в 2007 році французькому уряду є актуальними і для сучасної України. Рецепт ефективного реформування державної машини від Жана Тіроля складався з чотирьох складових: реструктуризація – конкуренція – оцінювання – підзвітність.

Праці

Нобелівська лекція

·       Відеолекція Ж. Тіроля "Two-sided markets - feb. 26, 2013 - Part 1".  - Режим доступу: http://ut-capitole.ubicast.tv/videos/jean-tirole-two-sided-markets-feb-26-2013-part-1/

·        Відеолекція Ж. Тіроля "Two-sided markets - feb. 26, 2013 - Part 2".  - Режим доступу: http://ut-capitole.ubicast.tv/videos/jean-tirole-two-sided-markets-feb-26-2013-part-2/

 

Теорія галузевих ринків та теорії ігор

·       Fudenberg Drew. Dynamic Models of Oligopoly / Drew Fudenberg, Jean Tirole. - Harwood: Harwood Academic Publishers GmbH, - 1986.

·       Tirole Jean. The Theory of Industrial Organization / Jean Tirole. -  Massachusetts: MIT Press, 1988 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldcat.org/title/theory-of-industrial-organization/oclc/17439201

·       Fudenberg D. Game Theory / Drew Fudenberg, Jean Tirole.  - Massachusetts: MIT Press, 1991. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=pFPHKwXro3QC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=%E2%80%A2%09Fudenberg+D.+Game+Theory&source=bl&ots=P19LsjqhTC&sig=Dy25RR3VwK3Tettx3xfXWzYUPF4&hl=uk&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%E2%80%A2%09Fudenberg%20D.%20Game%20Theory&f=false

·       Maskin Eric. A Theory of Dynamic Oligopoly I: Overview and Quantity Competition with Large Fixed Costs / Eric Maskin, Jean Tirole. - Econometrica. - 1988. - Vol. 56, No. 3. - Р. 549-569. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dklevine.com/archive/refs4397.pdf

·       Maskin Eric. A Theory of Dynamic Oligopoly II: Price Competition / Eric Maskin, Jean Tirole. -  Econometrica . - 1988. - Vol. 56, No. 3. - Р. 571-599. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://code.uab.es/xmg/Docencia/IO-en/IOReadings/BertrandParadox/MaskinTirole.pdf

 

Регулювання монополій, державних закупівель та приватизації

·       Laffont Jean-Jacques. A Theory of Incentives in Regulation and Procurement / Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole. -  Massachusetts: MIT Press,1993.

·       Tirole Jean. Competition in Telecommunications / Jean Tirole. -  Massachusetts:  MIT Press, 1999. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.amazon.com/Competition-Telecommunications-Lectures-Jean-Jacques-Laffont/dp/0262621509/ref=la_B001I9RV7W_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1413204328&sr=1-6

·       Tirole Jean. The Theory of Corporate Finance / Jean Tirole. - Princeton: Princeton University Press, 2005.

·       Laffont Jean-Jacques. Optimal Bypass and Cream Skimming / Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole. - American Economic Review. - 1990. - Vol. 80, No. 5. - P. 1042–1061.

·       Rochet  Jean-Charles. Two-Sided Markets: A Progress Report / Jean-Charles Rochet, Jean Tirole. - Rand Journal of Economics. - 2006. - Vol. 37, No. 3. -  P. 645-667. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tse-fr.eu/sites/default/files/medias/doc/by/rochet/rochet_tirole.pdf

·       Joskow Paul.  Reliability and Competitive Electricity Markets / Paul Joskow, Jean Tirole. -  Rand Journal of Economics. - 2004. - Vol. 38, No. 1. - P. 60-84. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/Joskow.Tirole.Reliability.Apr.04.pdf

Ефективність прийняття рішень суб'єктами державних інституцій

·       Maskin Eric. The Politician and the Judge: Accountability in Government / Eric Maskin, Jean Tirole. - American Economic Review. - 2004. -  Vol. 94, No. 4. - P. 1034-1054. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.sss.ias.edu/files/papers/econpaper20.pdf

·       Caillaud Bernard. Parties as Political Intermediaries / Bernard Caillaud, Jean Tirole. -  Quarterly Journal of Economics. - 2002. - Vol. 117, No. 4. - P. 1453-1489. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.enpc.fr/ceras/caillaud/pdf/ppi.pdf

·       Caillaud Bernard. Party Governance and Ideological Bias / Bernard Caillaud, Jean Tirole. - European Economic Review. - 1999. -Vol. 43, issues 4–6. - P. 779–789.

 

Регулювання банківської системи

·       Dewatripont Mathias. The Prudential Regulation of Banks / Mathias Dewatripont, Jean Tirole. -  Massachusetts: MIT Press,1994.

·       Tirole Jean. Financial Crises, Liquidity and the International Monetary System / Jean Tirole. - Princeton: Princeton University Press, 2002.

·       Dewatripont Mathias. Balancing the Banks / Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole. -  Princeton:  Princeton University Press, 2010.

·       Bengt Holmstrom. Domestic and International Supply of Liquidity / Bengt Holmstrom,  Jean Tirole. -  American Economic Review. - 2002. - Vol. 92, No. 2. - P. 42-45.

·       Bengt Holmstrom. LAPM: A Liquidity-Based Asset Pricing Model / Bengt Holmstrom,  Jean Tirole. - Journal of Finance. -2001. - Vol. 56, No. 5. -  P. 1837-1867. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.nber.org/papers/w6673.pdf

·       Bengt Holmstrom. Modelling Aggregate Liquidity / Bengt Holmstrom,  Jean Tirole. - American Economic Review. - 1996. - Vol. 86, No. 2. - P. 187-191.

·       Dewatripont Mathias. A Theory of Debt and Equity: Diversity of Securities and Manager-Share- holder Congruence / Mathias Dewatripont, Jean Tirole. -  Quarterly Journal of Economics. - 1994. - Vol. 109, No. 4. - P. 1027–1054.

Joomla Plugins