Джозеф Стігліц

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

2001 р. – Джозеф Стігліц

Джозеф Юджин Стігліц (09.02.1943 р.) – американський економіст, представник неокейнсіанства.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 року «За формування основ аналізу ринків з асиметричною інформацією».Біографія

Біографія

Дж. Стігліцнародився в м. Гері (штат Індіана, США).

Навчався в Амхерст-коледжі (Массачусетс, США), Чиказькому університеті, Массачусетському технологічному інституті, де 1967 р. отримав ступінь доктора з економіки. Його докторське дослідження було присвячене проблемам економічного зростання, інновацій та перерозподілу доходів.

Дж. Стігліцпрацював в університетах Кембриджа, Єля, Дьюка, Стендфорда, Оксфорда та Уінстона. У період 1995 – 1997 рр. був головою Ради економічних консультантів при президенті США. У 1997 –2000 рр. – шеф-економіст Світового банку. У 2011-2014 рр. президент Міжнародної економічної асоціації. Зараз працює в Колумбійському університеті. Нагороджений медаллю Дж. Б. Клларка (1979 р.), лауреат премії Ректенвальда (1998 р.).

Теорія

Наукові інтереси Джозефа Стігліца широкі й різноманітні, проте в центрі його уваги завжди залишалася роль неповної і коштовної інформації в конкурентному процесі. Учений доводить нереалістичність передумови повної поінформованості економічних агентів щодо альтернативних можливостей, які їм надаються ринком, та помітну деформацію нею результатів економічного аналізу. Тобто, вчений заявляє, що досконала конкуренція не спроможна не те що оптимізувати суспільний добробут, але й забезпечити формування ринкової рівноваги, вимагаючи державного втручання.

Інформаційна асиметрія. Теорія інформаційної асиметрії Дж. Стігліца є певною мірою продовженням економічної теорії інформації Дж. Стіглера, зокрема ілюстрація неспроможності моделі досконалої конкуренції пояснити природну дисперсію цін на ринку. При цьому вчений доводить, що така дисперсія є не випадковим явищем, зумовленим, скажімо, тимчасовим порушенням ринкової рівноваги, інтенсивною рекламою чи високою концентрацією ринку. Це – широко розповсюджене явище в ринковій економіці, обумовлене ринковою владою окремих суб’єктів господарювання, заснованою на інформаційній асиметрії. Учений пише: «Там, де ринки характеризуються неповною або недосконалою поінформованістю учасників (а це фактично всі ринки в економіці), навіть конкурентна структура ринку не спроможна забезпечити параметри Парето-оптимальності». А тому державі слід коригувати параметри ринкової рівноваги, зокрема шляхом оподаткування, яке таким чином виконуватиме функцію інструмента Парето-покращання.

Економіка державного сектору, зокрема теорія ефективної заробітної плати. Остання розроблялася Дж. Стігліцом спільно з К. Шапіро і її результати відомі в економічній науці під назвою теореми Шапіро-Стігліца. Йдеться про пояснення причин вимушеного безробіття як відсутності належної реакції рівня заробітної плати на зростання пропозиції праці в періоди економічної рецесії, зокрема:

- асиметрія в розподілі інформації між працівниками та роботодавцем щодо повноти використання всього потенціалу знань, навичок та зусиль працівника;

- посилення ефекту ухилення від роботи – свідомого зниження витрачених зусиль – відповідно до скорочення рівня заробітної плати як засобу запобігання безробіттю у періоди економічних рецесій.

Практичне застосування теорії

Роботи Дж. Стігліца формують основу економіки державного сектору як відповідь на неспроможність ринку до саморегулювання в умовах інформаційної асиметрії. Саме тому сферою їх застосування є державна економічна політика, зокрема у сфері коригування пропорцій розподілу ресурсів та доходів в економіці, управління активами, подолання зовнішніх ефектів та виробництво суспільних благ. Їх практичне застосування обумовлене активною участю Дж. Стігліца у формуванні та реалізації економічної політики США (на посадах члена адміністрації Президента США Білла Клінтона (1993-1995 рр.), голови Ради економічних консультантів при президенті США (1995-1997 рр.)), реформуванні економічної політики в пострадянських країнах та країнах, що розвиваються (на посаді першого віце-президента Світового банку з питань політики розвитку і його шеф-економіста (1997-2000 рр.) та в межах заснованої Дж. Стігліцом у 2000 р. за підтримкою Форда, Рокфеллера, МакАртура, Фундації Мотта, а також урядів Канади і Швеції неприбуткової організації «Initiative for Policy Dialogue» для посилення демократичних процесів у країнах, що розвиваються).

Праці

Нобелівська лекція

·       Stiglitz J.E. Information and the Change in the Paradigm in Economics / Noble Prize Lecture [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/stiglitz-lecture.pdf]

 

Інформаційна асиметрія

·       Stiglitz J.E.and Hoff K. (2010) Equilibrium fictions: a cognitive approach to societal rigidity // American Economic Review. - Vol. 100 (2). – P. 141-146 [http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/02/26/000158349_20100226083837/Rendered/PDF/WPS5219.pdf]

·       Gallegati M., Greenwald B., Richiardi M.G and Stiglitz J.E.(2008) The Asymmetric Effect of Diffusion Processes: Risk Sharing and Contagion // Global Economy Journal, De Gruyter. – Vol. 8 (3). – P. 1-22. [http://www.laboratoriorevelli.it/_pdf/wp71.pdf]

·       Stiglitz J.E.(2002) Transformace a morální hazard // Czech Journal of Economics and Finance. – Vol. 52 (3). – P. 106-114. [http://journal.fsv.cuni.cz/storage/153_s_106_114.pdf]

·       Arnott R., Greenwald B. and Stiglitz J.E. (1994) Information and economic efficiency // Information Economics and Policy. – Vol. 6 (1). – P. 77-82. [http://www.nber.org/papers/w4533.pdf]

·       Arnott R. and & Stiglitz J.E.(1988) Randomization with Asymmetric Information // RAND Journal of Economics. – Vol. 19 (3). – P. 344-362. [http://www.dklevine.com/archive/refs42054.pdf]

·       Arnott R. and & Stiglitz J.E.(1988) The Basic Analytics of Moral Hazard // Scandinavian Journal of Economics. – Vol. 90 (3). – P. 383-413. [http://www.nber.org/papers/w2484.pdf]

·       Greenwald B.C. and Stiglitz J.E. (1987) Imperfect information, credit markets and unemployment // European Economic Review. – Vol. 31 (1-2). P. 444-456. [http://www.nber.org/papers/w2093.pdf]

·       Sappington D.E.M. and Stiglitz J.E. (1987) Privatization, information and incentives // Journal of Policy Analysis and Management. – Vol. 6 (4). – P. 567-585. [http://www.nber.org/papers/w2196.pdf]

·       Greenwald B.C., Stiglitz J.E. and Weiss A. (1984). Informational Imperfections in the Capital Market and Macroeconomic Fluctuations // American Economic Review. - Vol. 74 (2). – P. 194-199. [http://www.nber.org/papers/w1335.pdf]

·       Grossman S.J & Stiglitz J.E.(1980) On the Impossibility of Informationally Efficient Markets // American Economic Review. – Vol. 70 (3). – P. 393-408. [http://www.dklevine.com/archive/refs41908.pdf]

 

Економіка державного сектору і державне регулювання економіки

·       Stiglitz J.E.(2015)In Praise of Frank Ramsey's Contribution to the Theory of Taxation //Economic Journal. – Vol. 583. – P. 235-268. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12187/epdf]

·       Stiglitz J.E.(2013)Stable Growth in an Era of Crises; Learning from Economic Theory and History //Ekonomi-tek - International Economics Journalю - Vol. 2 (1). – P. 1-39. [http://ekonomitek.org/pdffile/no4_07_joseph_e_stiglitz.pdf]

·       Fitoussi J.-P. and Stiglitz J.E.(2013) On the Measurement of Social Progress and Wellbeing: Some Further Thoughts // Global Policy. – Vol. 4 (3). – P. 290-293. [http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2011-19.pdf]

·       Kim S.H., Stiglitz J.E.and Yun J. (2006) Welfare Effects of Integrated Social Insurance System // Korean Economic Review. – Vol. 22. – P. 197-231. [http://keapaper.dothome.co.kr/RePEc/kea/keappr/KER-200612-22-2-01.pdf]

·       Litan R.E. and Stiglitz J.E.(2006) Panel discussion: what is the appropriate role of the federal government in the private markets for credit and insurance? What is the outlook? // Review, Federal Reserve Bank of St. Louis. – Issue Jul. – P. 387-396. [https://research.stlouisfed.org/publications/review/06/07/PanelDiscussion.pdf]

·       Stiglitz J.E.and Yun J. (2005) Integration of unemployment insurance with retirement insurance // Journal of Public Economics. - Vol. 89 (11-12). – P. 2037-2067. [http://www.nber.org/papers/w9199.pdf]

·       Furman J. and Stiglitz J.E.(1998). Economic consequences of income inequality // Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City. – P. 221-263. [https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1998/S98stiglitz.pdf]

·       Rey P. and Stiglitz J.E.(1995) The Role of Exclusive Territories in Producers' Competition // RAND Journal of Economics. – Vol. 26 (3). – P. 431-451. [http://www.nber.org/papers/w4618.pdf]

·        Brito D.L., Hamilton J.H., Slutsky S.M. and Stiglitz J.E.(1995). Randomization in optimal income tax schedules // Journal of Public Economics. – Vol. 56 (2). – P. 189-223. [http://www.nber.org/papers/w3289.pdf]

·       Greenwald B. and Stiglitz J.E.(1993) New and Old Keynesians // Journal of Economic Perspectives. - Vol. 7 (1). – P. 23-44. http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.7.1.23

·       Stiglitz J.E. (1988) Economics of the Public Sector. – 2-nd ed. – N.Y – London: W.W. Norton & Co. (Стиглиц Дж.Ю. (1997) Экономика государственного сектора. М.: ИНФРА-М – 720 с.)

·       Stiglitz J.E.(1982) Self-selection and Pareto efficient taxation // Journal of Public Economics. – Vol. 17 (2). – P. 213-240. [http://www.nber.org/papers/w0632.pdf]

·       Аткинсон Э.Б. и Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

·       Dasgupta P.S& Stiglitz J.E.(1974). Benefit-Cost Analysis and Trade Policies // Journal of Political Economy. - Vol. 82 (1). – P. 1-33. [http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d03/d0340.pdf]

Joomla Plugins