Жерар Дебре

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1983 р. – Жера́р Дебре́

Жерар Дебре (4.07.1921 р. – 31.12.2004 р.) – американський економіст французького походження, спеціаліст із математичної економіки.

Лауреат нобелівської премії з економіки 1983 року «За введення нових методів аналізу в економічну теорію і праці з теорії загальної рівноваги».

Біографія

Жерар Дебре народився 4 липня 1921 року в м. Кале (Франція) у сім'ї дрібного промисловця. Свою освіту він розпочинає з підготовчої школи в містечку Амбре в 1939-1940 рр., а згодом відвідує ліцей у Греноблі. Подальшу освіту він отримує у Вищому педагогічному училищі при Паризькому університеті «Еколь нормаль суперьєр». Після цього йде на службу до французької армії.

Після повернення в 1946 р. в «Еколь нормаль» Дебре проходить конкурс і отримує кваліфікацію викладача математики. Одночасно в нього виявляється інтерес до економічної теорії і він починає працювати асистентом – дослідником у Національному центрі наукових досліджень.

Влітку 1948 р. навчається в Австрії, у Зальцбурзькому семінарі з досліджень економіки, яким керував В. Леонтьєв. Далі проходить стажування на економічних факультетах університетів США (Гарвардському, Чиказькому,  Каліфорнійському та Колумбійському), у 1950 р. стажується в університетах Швеції та Норвегії. По завершенні навчання протягом п’яти років працює асистентом-дослідником у Комісії Коулза з економічних досліджень у Чиказькому університеті.

У 1956 р. в Паризькому університеті він здобув ступінь доктора природничих наук, а 1962 р. став професором економіки в Каліфорнійському університеті, де в 1975 р. його призначають професором математики і цього ж року він стає громадянином США.

Ж.Дебре булообрано в 1971 р. президентом Міжнародного економетричного товариства, а 1990 р. – президентом Американської економічної асоціації. Він бувчленом Американської академії наук і мистецтв, Національної академії наук США, Американської асоціації сприяння розвитку науки та Філософського товариства, іноземним членом Французької академії наук.

Теорія

Наукові дослідження Ж. Дебре були присвячені переважнопроблемам загальної рівноваги,з якими він вперше познайомився ще під час навчання в «Еколь нормаль». Це були роботи М. Алле, який дав нове формулювання цій теорії в роботі «У пошуках економічної дисципліни» (A la Recherche d'une Discipline Economique, 1943). І в 1952 р. Ж. Дебре надрукував свою першу статтю з цієї теми. Через два роки в журналі «Економетрика» разом з К. Ерроу Ж. Дебре друкує нову статтю «Існування рівноваги для конкурентної економіки» ("Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy"), де вони запропонували математичну модель ринкової економіки, у якій різні виробники планують збут своєї продукції та послуг, а також попит на фактори виробництва таким чином, щоб максимізувати прибуток. Модель враховувала, з одного боку, пропозицію товарів та попит на виробничі фактори, з іншого – усі ціни. Зробивши додаткові пропозиції стосовно поведінки споживача, Ж. Дебре та К. Ерроу отримали функції попиту, а саме співвідношення між цінами та запропонованою, необхідною кількістю продукції. У цій моделі вони зуміли довести існування цін рівноваги.

Ці ідеї отримали подальший розвиток наприкінці 50-х рр. ХХ ст. і були надруковані в «Теорії вартості: аксіоматичний аналіз економічної рівноваги» ("The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium"). Ж. Дебре поширив «докази існування» рівноваги на більш загальні випадки, розглядав різноманітні варіанти за яких рівновага є досяжною. Теорія вартості з математичним аналізом загальної рівноваги  Ж. Дебре  сьогодні вважається класичним дослідженням ХХ ст. Вона припускає багато інтерпретацій і галузей застосування. Наприклад, концепція  «товарів» сформована так, що може бути використана в аналізі статистичної рівноваги, при дослідженні абстрактного розподілу виробничої та споживчої діяльності та в інших галузях. У межах однієї і тієї самої моделі теорія загальної рівноваги включає в себе теорію розміщення, теорію капіталу, теорію економічної поведінки в умовах невизначеності.

Найбільш значимою роботою Ж. Дебре 80-х рр. ХХ ст. є збірник статей «Математична економіка»  ("Mathematical Economics", 1983), де розглядається теорія рівноваги. До цього збірника ввійшли «Нові концепції та інструменти в аналізі рівноваги» ("New Concepts and Techniques for Equilibrium Analysis", 1962), «Економіка з рівновагами в умовах обмежень» ("Economies with a Finit Set of Equilibria", 1970), «Чотири аспекти математичної теорії економічної рівноваги» ("Four Aspects of the Mathematical Theory of Economic Equilibrium", 1974).

Ж. Дебре використовував математичні інструменти для дослідження практичних проблем, наприклад, зниження рівня добробуту, що є наслідком  певної політики оподаткування. Він також розглядав проблеми економічної невизначеності, у тому числі проблему майбутніх товарних ринків, а також досліджував умови, за яких ціни в системі прагнуть до своїх рівноважних вартостей. 

Практичне застосування теорії

 Аксіоматичний метод отримав широке визнання та став стандартним інструментом економічного аналізу. У 50-х рр. ХХ ст. цей метод використовувався при аналізі теорії загальної рівноваги, теорії корисності та теорії виробництва. У 80–х рр. – у макроекономічних дослідженнях при вивченні промислової організації, суспільних фінансів та в багатьох інших галузях.

Праці

Нобелівська лекція

Debreu Gerard. Economic theory in the mathematical mode /Nobel Memorial lecture, 8 December, 1983/ – P. 87 – 102//  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1983/debreu-lecture.pdf

Дослідження ринкової рівноваги

- Market Equilibrium//Proceedinqs of the National Academy of Sciences. 1956. N 42, pp. 876-878; socionet.ru/publication.xml?h=repec:cwl:cwldpp:10

- Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New York, 1959; digamo.free.fr/debreu59.pdf

-  Professor Debreu's "Market Equilibrium" Theorem: An Expository Note. West Lafayette, 1973; gufo.me/content_eco/zherar-debrjo-32270.html

- Mathematical Economics: Twenty Papers of Gerard Debreu. Cambridge, 1983. gufo.me/content_eco/zherar-debrjo-32270.html

-  Werttheorie: EineaxiomatischeAnalysedesokonomischenGleichgewichtes/ GerardDebreu. - Berllin; Heidelberg; NewYork: Springer, 1976. - 158 S.

- Debreu Gerard.The Theory of Value: An axiomatic analysis of economic equilibrium/ Gerard Debreu. –1959.

- Debreu Gerard. Definite and Semi-Definite Quadratic Forms// Econometrica. – 1952.

- Debreu Gerard. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy/ Gerard Debreu, K.J.Arrow// Econometrica.– 1954.

Математичні методи в економіці

- Debreu Gerard. Nonnegative Square Matrices/ Gerard Debreu, I.N. Herstein // Econometrica. – 1953.

- Debreu Gerard.A Classical Tax-Subsidy Problem/ Gerard Debreu // Econometrica.– 1954.

- Debreu Gerard.Numerical Representations of Technological Change/ Gerard Debreu // Metroeconomica. – 1954.

- Debreu Gerard. Stochastic Choice and Cardinal Utility/ Gerard Debreu // Econometrica.– 1958.

 

Joomla Plugins