Джеймс Міррліс

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1996 р. - Джеймс Міррліс

Джеймс Міррліс (05.06.1936 р.) – англійський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1996 року «За внесок в економічну теорію стимулів за наявності асиметричної інформації» (разом з В. Вікрі).

Біографія

Джеймс Міррліс народився у Міннігеффе (Шотландія). У 1957 Джеймс Міррліс закінчив університет в Единбурзі за спеціальністю математика. Потім зайнявся вивченням економічних проблем і 1963р. отримав ступінь доктора наук у Кембриджському університеті. Викладав в Оксфорді і Кембриджі.Працював радником у Центрі міжнародних проблем Массачусетського технологічного інституту. 1966 – 1968 рр. – радник Пакистанського інституту економічного розвитку у Карачі. З 1968 р. – професор економіки Оксфордського університету. Радник уряду Швейцарії (1963), викладав у Массачусетському технологічному інституті (1968, 1970, 1976), Каліфорнійському університеті в Берклі (1986), в Оксфорді (з 1969 по 1995) і в Кембриджі (з 1963, і з 1995). 1971 р. Джеймс Міррліс разом з Пітером Даймондом (Peter A. Diamond) розробив «Теорему ефективності Даймонда-Міррліс».

Дж. Міррілс – член Комітету казначейства Великобританії з питань політики оптимізації (1976 – 1978), Економічного товариства (1980 – 1981  – віце-президент, 1982 – президент), почесний член Американської академії наук і мистецтва, Американської економічної асоціації, Уорвікського університету (з 1982).

Нобелівську премію Джеймс Міррліс отримав у 1996-му, розділив він її з Вільямом Вікрі.

Нині Міррліс займає почесну посаду професора економіки в Університеті Кембриджа; відомо також, що вчений перебуває в списку членів Трініті-коледжу. Кілька місяців щороку Джеймс Міррліс проводить в австралійському Університеті Мельбурна. Крім цього, Джеймс займає посаду професора в Китайському університеті Гонконга і в Університеті Макау. 2009 р. Джеймс Міррліс отримав почесне звання засновника одного з коледжів Китайського університету Гонконга. Міррліс був наставником цілого ряду видатних учених і економістів-практиків - Парти Дасгупта (Sir Partha Dasgupta), Х’ю Діксона (Huw Dixon), Ніколаса Стерна (Nicholas Stern), Ентоні Венейблса (Anthony Venables) і Джона Вікерса (John Vickers). Джеймс Міррліс є одним з членів Шотландської ради економічних консультантів. Учений також веде 'The Mirrlees Review' - аналітичний огляд, присвячений різним аспектам податкової системи Великобританії, що випускається для Інституту податкових досліджень.

Теорія

Внесок Джеймса Міррліса в економічну науку пов'язаний з дослідженнями в області економіки суспільного сектору. Він провів серйозні дослідження оптимального оподаткування товарів. Але найзначнішими вважаються його розробки в області економіки інформації. Вирішуючи проблему оптимально прибуткового податку, Дж. Міррілс розробив методологію, що стала основою практично всіх досліджень, в області економіки інформатики. На його думку, перерозподіл корисності в суспільстві має відбуватися за допомогою податку на прибуток, при цьому податкова шкала повинна бути однакова для всіх громадян.

Економічна теорія стимулів за наявності асиметричноїінформації. Нобелівську премію Дж. Міррліс і В. Вікрі отримали за фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів в умовах асиметричної інформації. Досліджуючи важливу проблему ринків з асиметричною інформацією, вони показали слабкі сторони «невидимої руки» вільного ринку. Висунувши концепцію ринків з асиметричною інформацією, вони довели, що економічні суб’єкти, не маючи вичерпної і точної інформації, не можуть приймати найбільш ефективні ділові рішення. Недосконала інформація потребує активного втручання держави в економічне життя суспільства. Отже, основна ідея теорії асиметричної інформації полягає в тому, що держава повинна активно втручатися в регулювання ринкової економіки, оскільки стихійне функціонування неконкурентних ринків, створюючи неоднакові умови для діяльності економічних агентів, тим самим приводить до неспроможності конкурентних ринків. Із вищезазначеного неминуче випливає висновок - щоб послабити економічні потрясіння, необхідно підвищувати роль держави в регулюванні економічних процесів в суспільстві.

Практичне застосування теорії

Міррліс вважається одним із першовідкривачів нової сфери досліджень, пов’язаної з різним доступом до інформації учасників процесу прийняття економічних рішень.

Інформаційна асиметрія зустрічається в багатьох аспектах економічного життя. Наприклад, кредитний менеджер банку не володіє повною інформацією про майбутні доходи позичальників, страхова компанія не знає намірів страхувальників щодо поводження із застрахованим майном, міноритарні акціонери мають менший доступ до інформації про фінансові потоки на своєму підприємстві в порівнянні з комерційним директором, уряд проводить податкову політику не маючи повного доступу до інформації про індивідуальні показники продуктивності праці громадян.

Зробивши інформаційну асиметрію ядром своїх досліджень, Джеймс Мірліс здійснив вагомий внесок у вирішення проблеми оптимального оподаткування.

Більше того, запропонований вченим підхід почали використовувати для рішення інших схожих проблем, у яких неможливо передбачити дії та наміри контрагентів внаслідок існування так званого морального ризику.

Праці

Нобелівська лекція

·       James A. Mirrlees(1996) Nobel Lecture: Information and Incentives: The Economics of Carrots and Sticks

[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1996/mirrlees-lecture.pdf]

 

  • Миррлис Дж. Э.  Информация и стимулы: экономика пряника и кнута / Дж. Э. Миррлис // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2005. — С. 142—167.

[http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-asimmetrichnost-na-rinke-truda-i-ekonomika-pryanika-i-knuta-dzh-a-mirrlisa]

  • Mirrlees James. A New Model of Economic Growth/ Mirrlees James, N. Kaldor. –[http://restud.oxfordjournals.org/content/29/3/174.extractRES, 1962.]
  • Mirrlees James.The Evaluation of National Income in an Imperfect Economy/ Mirrlees James. –Pakistan Development Review, 1969.

[http://www.pide.org.pk/pdr/index.php/pdr/article/viewFile/233/233]

  • Mirrlees James.An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation/ Mirrlees James. –RES, 1971.

[http://aida.econ.yale.edu/~dirkb/teach/pdf/mirrlees/1971%20optimal%20taxation.pdf]

  • Mirrlees James.Aggregate Production with Consumption Externalities/ Mirrlees James,P.A. Diamond. –QJE, 1973.

[https://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v87y1973i1p1-24.html]

  • Mirrlees James.Project Appraisal and Planning Twenty Years On / Mirrlees James,  I.M.D. Little/in Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1990 (eds. Stanley Fischer, Dennis de Tray and Shekhar Shah). –1991.

[http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/01/06/000178830_98101911474514/Rendered/PDF/multi_page.pdf]

  • Mirrlees James. Optimal Taxation of Identical Consumers when markets are incomplete/ Mirrlees James,P.A. Diamond/in Economic Analysis of Markets and Games (ed. Dasgupta, Gale, Hart and Maskin). –1992.

[http://www.amazon.co.uk/Optimal-Taxation-Identical-Consumers-Incomplete/dp/B0018OSA1I]

  • Mirrlees James. Optimal Taxation and Government Finance / Mirrlees James, Modern Public Finance. –1994.

[http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198295211.001.0001/acprof-9780198295211-chapter-15]

[https://books.google.com.ua/books?id=KlaVldPN62gC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Mirrlees+James,+Modern+Public+Finance&source=bl&ots=1C2jLThqMk&sig=YdP7L4WyXDqqCzo7jG5kpUWs5DA&hl=uk&sa=X&ved=0CEEQ6AEwBmoVChMIh7a8muPGyAIVqvRyCh1AXwTr#v=onepage&q=Mirrlees%20James%2C%20Modern%20Public%20Finance&f=false]

  • Mirrlees James. Welfare Economics and Economies of Scale/ Mirrlees James //Japanese Economic Review, 1995.

[https://ideas.repec.org/a/bla/jecrev/v46y1995i1p38-62.html]

  • Mirrlees James.Private Risk and Public Action: The Economies of the Welfare State/ Mirrlees James// European Economic Review, 1995.

[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014292194000463]

[http://www.ifs.org.uk/publications/5353]

[https://books.google.com.ua/books?id=vnDr4-CUlgQC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false]

 

Joomla Plugins