Лоуренс Роберт Клейн

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1980 р. – Лоуренс Роберт Клейн 

Лоуренс Роберт Клейн (14.09.1920 р. – 20.10. 2013 р.) – американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1980 року «За створення економічних моделей і застосування їх до аналізу економічних коливань і економічної політики».

Біографія

Відомий американський економіст Лоуренс Клейн народився в 1920 р. в м. Омаха (штат Небраска). Після закінчення середньоїшколиКлейн вивчаєматематику в міському коледжі Лос-Анджелеса.У1942 р. він закінчив Каліфорнійський університет у Берклі за спеціальностями економіка таматематика, здобув ступінь бакалавра з відзнакою. Навчання в аспірантурі Массачусетського технологічного інституту визначило напрям його майбутньої діяльності (в журналі «Економетрика» Клейн друкує серію рівнянь для аналізу інвестиційних функцій). У 1944р.в Массачусетському технологічному інституті йому присуджено вчений ступінь доктора філософії.У 1945-1947 рр. працював у Чиказькому університеті. З 1948 по 1950р. займався дослідницькою роботою в Національному бюро економічних досліджень США.Його докторська дисертація здобула міжнародне визнання.  У 1954-1958рр.Л. Клейн – викладач Оксфордського інституту статистики, з 1958р.– професор Пенсильванського університету.У 1966-1968 рр. Л. Клейн працює консультантом у різних американських компаніях, відтак (до 1970 р.) він – член Комісії з цін. З 60-х років Л. Клейн пропонує свої економетричні моделі на продаж корпораціям, державним та міжнародним економічним організаціям.  З 1973р.– консультант Ради керуючих Федеральної резервної системи США.У 1986 р. у Пенсильванському університеті  Л. Клейн створив міжнародну прогностичну асоціацію «Лінк», розробки і прогнози якої використовують міжнародні організації.

Теорія

Економічне моделювання та прогнозування. Л. Клейн – видатний американський економіст, «батько сучасного економічного моделювання і прогнозування». Л. Клейн належить до економістів, які розробляли глобальні економіко-математичні моделі світу «другого покоління», що враховували традиції, історію і спосіб життя, рівень економічного розвитку, соціально-політичну організацію та спільність основних проблем, з якими в майбутньому зіткнуться різні нації. У книзі «Кейнсіанська революція» Л. Клейн виклав ідеї Дж. Кейнса математичною мовою: рівняннями та формулами, що дало йому можливість розрахувати майбутній обсяг виробництва в національному господарстві. Приведення ідей Кейнса в математичну систему дозволило Лоуренсу вступити в новий світ економетрики – це галузь економіки, економічна теорія якої представлена математичними моделями.

Л. Клейн намагався розробити ефективні механізми для передбачення коливань ділової активності та оцінки економічної активності в цілому. За допомогою створеної моделі  (модель  Клейна-Голдбергера)  Л. Клейн вірно передбачив, що економічний розвиток США буде розширюватися під впливом незадоволеного попиту на споживчі товари.Ця модель складалася з взаємопов'язаних одночасних і направлених рядів рівнянь, рішення яких давало картину виробництва в країні. Моделі являють собою виключно складні математичні побудови.Так, квартальна модель американської економіки містить більш ніж 1 тис. рівнянь, які повинні вирішуватися одночасно.

Особливого значення набуває моделювання при виведенні його за межі однієї країни. Клейн спробував об'єднати діючі короткотермінові національні моделі у велику світову модель, яка реалізується в межах американського проекту «Лінк». Цей проект передбачає координаціюеконометричнихмоделей різних країнчерез зовнішньоторговельні зрівняння в єдину модель (звідси ійого назва). В основі проекту лежало міркування, що це розширить можливості аналізу поширення циклічних коливань у цих країнах та полегшить прогнозування розвитку міжнародної торгівлі і рухи капіталу. Використання національних моделей, наданих країнами-учасницями проекту, дає змогу точніше враховувати особливості економічного механізму кожної з них, мету їх економічної політики та ін. Згідно з заявою англійського економіста Р. Дж. Белла, проект «Лінк» розроблявся для того, щоб "інтегрувати статистичні моделі різних країн, у тому числі країн "третього світу" і соціалістичних держав, в єдину загальну систему з метою поліпшення нашого розуміння міжнародних економічних зв'язків і прогнозування в області світової торгівлі".

Дослідження  в межах проекту було спрямоване на вивчення впливу зростання цін на нафту на інфляцію, зайнятість і торговий баланс урізних країнах. Вобласті емпіричних макроекономічних досліджень проект «Лінк» відкрив абсолютно нові перспективи і мав велику теоретичну тапрактичнуцінність. Він стимулював створення економетричних моделей у всіх країнах, які брали участь упроекті.

Л. Клейн створив справжній зразок економетричних макромоделей, розробив загальний підхід до їх теоретичної побудови і практичного застосування.

Практичне застосування теорії

Економетричні моделі Л. Клейна та розроблені оцінки економічного зростання в окремих країнах регулярно використовуються Секретаріатом ООН, такими міжнародними організаціями, як Конференція ООН з торгівлі й розвитку, Міжнародним банком реконструкції і розвитку, Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного співробітництва і розвитку, Європейським Союзом, а також Держдепартаментом, Міністерством торгівлі і фінансів, Федеральною резервною системою та іншими установами США.

Праці

Нобелівська лекція

·        Lawrence R. Klein(1980) Nobel Lecture: Some Economic Scenarios for the 1980's .  -  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1980/klein-lecture.html

 

Економічні моделі в економічній політиці

·        Клейн Л. Кризис в Азии и мировая экономика / Лоренс Р. Клейн // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 4. – С. 33–37.

·        Клейн Л. Устойчивость экономического подъема в США / Лоуренс Р. Клейн // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – C. 13–16.

·        Клейн Л. Некоторые экономические сценарии на 1980-е годы / Лоуренс Р. Клейн // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2004. – С. 386–413.

·        Клейн Л. Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс Р. Клейн // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – C. 33–41.

·        Klein Lawrence. EconomicFluctuationsintheUnitedStates, 1921–1941 / Lawrence Klein. –Hoboken, N.J.: Wiley, 1950.

·        Klein Lawrence. Econometric Model of the United States, 1929–52/ / Lawrence Klein, ArthurS. Goldberger. Hoboken. –N.J.: Wiley, 1955.

·        Klein Lawrence.The Keynesian Revolution.2d ed. / / Lawrence Klein. – New York:Macmillan, 1966.

·        Klein Lawrence.  The Brookings Model/ Lawrence Klein, Gary Fromm. Hoboken, N.J.: Wiley, 1975.

·        Klein Lawrence. The Economics of Supply and Demand/ Lawrence Klein.Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.

Joomla Plugins