Раґнар Фріш

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Раґнар Антон Кіттілх Фріш (03.03.1895 р. – 31.01.1973 р.) – норвезький економіст, представник математичного напряму в економічній теорії, засновник економетрії.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1969 року «За створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів» (разом з голландським економістом Яном Тінбергеном). Раґнар Фріш та Ян Тінберген стали першими лауреатами заснованої у 1969 р. Нобелівської премії з економіки – найпрестижнішої нагороди серед економістів до цього часу.

Біографія

Раґнар Фріш народився 3 березня 1895 р. в Осло,  у сім'ї відомих ювелірів Антона й Рагни Фредерікке (Кіттілсен) Фріш. Він одночасно навчався в знаменитій ювелірній фірмі «Давид Андерсен» (Осло) та в Університеті Осло на економічному факультеті. У 1919 році Раґнар здобув ступінь бакалавра, а через рік продовжив навчання в аспірантурі у Франції, потім у Німеччині, Великобританії, Італії та США. У 1925 році повернувся до м. Осло працювати асистентом професора економіки у місцевому університеті. У 1926 р. отримав звання доктора,а з 1931 року і до 1965 року був директоромІнституту соціальної економіки при університеті Осло. На початку 30-х років разом із Я. Тінбергеном вони створюють Економічне товариство (1931) – міжнародну асоціацію економістів, і застосовують у роботі математичні методи. Після виходу в 1965 році на пенсію з Університету Осло Р. Фріш продовжував свої дослідження в галузі економічної теорії й практики, працюючи професором до 1971 р. Дослідницька і викладацька діяльність Р. Фріша сприяла формуванню економічної школи в Осло. Р. Фріш був нагороджений премією Шумпетера Гарвардського університету (1955) та премією Антоніо Фельтрінеллі Національної академії наук Італії (1961). Більше сорока років (з 1931) він був членом Норвезької академії наук, членом Королівського статистичного товариства (Великобританія), Американської економічної асоціації та Американської академії наук і мистецтва.

Теорія

Р. Фрішу належать розробки елементів теорії циклу в розвитку економіки, а також праці в галузі економіко-математичних методів дослідження економічного зростання і моделювання економічних процесів. Одним з перших дослідник розмежував сфери макро- і мікроекономічного аналізу, використав у своїй динамічній макроекономічній моделі циклу так званий принцип акселерації.

Економетричні дослідження. Значну увагу в своїх дослідженнях Р.Фріш приділяв питанням економічного програмування. Запропоновані ним методи і моделі економічного розвитку, а також принципи побудови національних рахунків дістали широке застосування у діяльності бюджетних статистичних органів Норвегії та інших західних країн.

Р.Фріш –прихильник математичного напряму в політекономії. Ним проведені фундаментальні дослідження в галузі економетрії, зроблений помітний внесок у розробку методології економіко-математичного аналізу (вимірювання функції корисності, виробничої функції, побудова індексів та ін.).

Р.Фріш сприяв теоретичному та організаційному становленню економетричного моделювання особистих витрат. Він вбачав специфіку цієї галузі досліджень в органічному поєднанні математико-статистичних методів з економічним аналізом.

Ще в 30-ті роки під впливом економічної кризи вперше з´явилися конкретні ідеї щодо планування в національних масштабах. Дослідження Р.Фріша, Я.Тінбергена, а також представників шведської школи вказували шлях до свідомого використання урядом фіскальноїтагрошово-кредитної політики з метою впливу на динаміку розвитку таких показників, як валові інвестиції, дохід, зайнятість та ін.

Упродовж 50-х років Р. Фріш працював над створенням загальних моделей економічного планування. Моделі Фріша відіграли важливу роль як аналітичні інструменти у щорічних розрахунках національного доходу Норвегії.

Практичне застосування теорії

Ідеї Р. Фріша можуть бути використані в Україні для вдосконалення механізму реалізації  фіскальної та грошово-кредитної політики, для розвитку системи національних рахунків та покращення методики розрахунку макроекономічних показників.

Праці

Нобелівська лекція

·       FrischRagnar. From Utopian Theory to Practical Applications: The Case of Econometrics/ Lecture to the memory of Alfred Nobel, June 17, 1970/ [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/1969/frisch-lecture.html]

 

Економетричні дослідження

·         Фриш Р. Основные черты промежуточной модели «Осло» / Р. Фриш // Применение математики в экономических исследованиях / под ред. В. С. Немчинова. — М. : Соцэкгиз, 1961. — Т. 2. — С. 429–531.

·         Фриш Р. От утопической теории к практическому приложению: случай эконометрики / Р. Фриш // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 49–86.

·         FrischRagnar. Kvantitativformuleringavdenteoretiskeekonomisklover[Quantitativeformulationofthelawsofeconomictheory] /  FrischRagnar// StatsekonomiskTidsskrift. – 1926.-­ № 40. ­– Р. 299–334.

·         FrischRagnar. Surunproblèmed'économiepure[Onaprobleminpureeconomics/  FrischRagnar// NorskMatematiskForeningsSkrifter, Oslo. – 1926. – №1 (16). – Р. 1–40.

·         FrischRagnar. Correlationandscatterinstatisticalvariables/ Frisch Ragnar// Nordic Statistical Journal. – 1929. – № 1. – Р.36–102.

Теорія циклічних коливань

·         FrischRagnar. Propagationproblemsandimpulseproblemsindynamiceconomics/  Frisch Ragnar// EconomicEssaysinHonourofGustavCassel. – 1933. – Р.171–205.

Joomla Plugins